ข่าวประชาสัมพันธ์ธัญบุรี | newswit

สรสินธุ ไตรจักรภพ เข้ารับพระราชทานปริญญา
สรสินธุ ไตรจักรภพ เข้ารับพระราชทานปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ – 22 Nov
กลุ่มบริษัทบีทีเอส จับมือ 9 โรงพยาบาลชั้นนำ
กลุ่มบริษัทบีทีเอส จับมือ 9 โรงพยาบาลชั้นนำ
จัดงานคลินิกลอยฟ้า ปีที่ 18 สุขภาพดีทุกวัย ในยุคดิจิทัล วันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน 2566 – 17 Nov
วว. นำทีมนักวิจัย จับมือ มทร.ธัญบุรี
วว. นำทีมนักวิจัย จับมือ มทร.ธัญบุรี
จัดประชุมร่วมภาครัฐ เอกชน เตรียมผลิตบัณฑิตคุณภาพด้านการวิจัยหนุน BCG – 19 Jul
ป่อเต็กตึ๊ง เสริมสุขภาพ สร้างพลังใจ
ป่อเต็กตึ๊ง เสริมสุขภาพ สร้างพลังใจ
นำหน่วยแพทย์อาสาฯ ลงพื้นที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชาย และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายหญิงธัญบุรี จ.ปทุมธานี – 24 May
วว. / มทร.ธัญบุรี / University
วว. / มทร.ธัญบุรี / University
of Geneva หารือความร่วมมือวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน – โอกาสนี้ ผู้ว่าการ วว. 02 May
วว. /วช./มทร.ธัญบุรี ผนึกกำลังพัฒนาต้นแบบบัณฑิตสมรรถนะสูงด้าน
วว. /วช./มทร.ธัญบุรี ผนึกกำลังพัฒนาต้นแบบบัณฑิตสมรรถนะสูงด้าน
BCG Economy Model ด้วย วทน. – เพื่อร่วมมือในการผลิตและพัฒนาบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอก 17 Apr
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จับมือ กระทรวงศึกษาธิการ,
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จับมือ กระทรวงศึกษาธิการ,
มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ เดินหน้าโครงการ S.M.A.R.T.S. 23 Mar
วว./อพวช./ม.ธัญบุรี/จุฬาฯ /มรภ.นครราชสีมา
วว./อพวช./ม.ธัญบุรี/จุฬาฯ /มรภ.นครราชสีมา
เปิดตัวการค้นพบ 4 สัตว์ชนิดใหม่ของโลก ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช พร้อมผนึกความร่วมมือ มุ่งสร้างความตระหนักด้านวิทย์ Nov 2022
วว./ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
วว./ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
จ. ปทุมธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตกล้วยต้นเตี้ยเพื่อลดการหักล้มจากลมพายุ การผลิตกล้วยผลโตโดยใช้ฮอร์โมน Oct 2022
กลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ ผนึกกำลัง
กลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ ผนึกกำลัง
มทร.ธัญบุรี ปั้นวิศวกรคุณภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า – ดร. พยุง ศักดาสาวิตร ประธานกรรมการบริหาร Sep 2022
บริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด
บริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด
จำกัด ลงนาม MOU ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสานความร่วมมือทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Aug 2022
บริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด
บริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด
จำกัด ลงนาม MOU ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสานความร่วมมือทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Aug 2022
ศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
ศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
แสดงผลงานศิลปนิพนธ์ – นายศุภกิตติ์ บุญศรี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ เล่าว่า ในปัจจุบันนี้ Apr 2022
ผลงาน Ups and downs นศ.ออกแบบผลิตภัณฑ์
ผลงาน Ups and downs นศ.ออกแบบผลิตภัณฑ์
มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศ – โดย นางสาวรุ่งอรุณ แซ่อึ้ง เล่าว่า ผลงาน Ups and downs นำความเชื่อเรื่องเบญจเพส Apr 2022
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ
รูปแบบออนไลน์ ประจำปี 2564 ให้กับโรงเรียนภายใต้โครงการ อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ – Mar 2022
วศ.อว. ต้อนรับ มทร.ธัญบุรี หารือระบบราง
วศ.อว. ต้อนรับ มทร.ธัญบุรี หารือระบบราง
ต่อยอดงานวิจัยตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ – Feb 2022
มทร.ธัญบุรี - ม.โอทาโก นิวซีแลนด์
มทร.ธัญบุรี - ม.โอทาโก นิวซีแลนด์
เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรเตรียมพร้อมปริญญาตรีไฮบริดนิวซีแลนด์รุ่น 2 – Feb 2022
ZEN Innovation ลงนาม MOU ระหว่าง
ZEN Innovation ลงนาม MOU ระหว่าง
มทร.ธัญบุรี สนับสนุนแปรรูปสมุนไพร – Zen Innovation และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ผนึกกำลังร่วมกัน Feb 2022
เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จับมือ มทร.ธัญบุรี
เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จับมือ มทร.ธัญบุรี
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่สำหรับการรีไซเคิลกล่องยูเอชทีที่ผ่านการบริโภค เพื่อช่วยสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน – Jan 2022
เอส ไอ จี ผนึกกำลัง มทร.ธัญบุรี
เอส ไอ จี ผนึกกำลัง มทร.ธัญบุรี
เดินหน้าสร้างศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่ นำสังคมรีไซเคิลกล่องยูเอชทีอย่างถูกวิธี Dec 2021
มทร.ธัญบุรี จับมือ บีเอทีซี พัฒนาและยกระดับด้านการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
มทร.ธัญบุรี จับมือ บีเอทีซี พัฒนาและยกระดับด้านการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
– รศ.ดร สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Oct 2021
สอวช. ปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
สอวช. ปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
ส่งมอบวัสดุทางการแพทย์ที่จำเป็นแก่ด่านหน้า รพ.สนาม มทร.ธัญบุรี – Aug 2021
บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน) จ่อผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าสุขภาพกัญชาและกัญชงสู่ตลาดในประเทศไทย – Jul 2021
มทร.ธัญบุรี - กลุ่ม EA - PPL -
มทร.ธัญบุรี - กลุ่ม EA - PPL -
3K Solution เซ็น MOU ร่วมพัฒนาบุคลากรป้อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด Jul 2021
โอกาสสุดท้าย ! มทร.ธัญบุรีเปิดรับปริญญาตรีไฮบริด
โอกาสสุดท้าย ! มทร.ธัญบุรีเปิดรับปริญญาตรีไฮบริด
ม.ดังนิวซีแลนด์ จบม.5 เรียนได้เลยไม่ต้องรอนิวซีแลนด์เปิดประเทศ – โดยเมื่อเร็วๆ นี้ คณะบริหารธุรกิจ RMUTT ร่วมกับ Mar 2021
คาลเท็กซ์ ชวนสัมผัสความอร่อย เปิดร้าน
คาลเท็กซ์ ชวนสัมผัสความอร่อย เปิดร้าน
เบอร์เกอร์ คิง โฉมใหม่ให้ลองแล้ววันนี้ – พิเศษ โปรโมชั่นสุดคุ้มจาก เบอร์เกอร์ คิง ซื้อ 1 ชุด ฟรี 1 ชิ้น Mar 2021
มทร.ธัญบุรี ผนึก ม.ดังนิวซีแลนด์
มทร.ธัญบุรี ผนึก ม.ดังนิวซีแลนด์
เปิดหลักสูตรเร่งรัดเพื่อเด็กไทย ปรับพื้นฐานด้านธุรกิจ 8 เดือน มุ่งสู่ป.ตรีไฮบริดนิวซีแลนด์จบใน 3 ปี – เมื่อเร็วๆ Feb 2021
มิสเตอร์ โดนัท จับมือ คณะเทคโนโลยี
มิสเตอร์ โดนัท จับมือ คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนับสนุนนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ หารายได้ช่วงโควิด ผ่ากระแสวิกฤต – สินีนาฏ สุขถาวร Feb 2021
มทร.ธัญญบุรี ร่วมกับ การศึกษานิวซีแลนด์
มทร.ธัญญบุรี ร่วมกับ การศึกษานิวซีแลนด์
และม.โอทาโก จัดสัมมนาออนไลน์ แนะแนวการศึกษา หลักสูตรปรับพื้นฐานด้านธุรกิจ – Jan 2021
ประกาศเปิดตัววิสาหกิจชุมชนแปรรูปขยะพลาสติกครบวงจรแห่งแรก
ประกาศเปิดตัววิสาหกิจชุมชนแปรรูปขยะพลาสติกครบวงจรแห่งแรก
ต้นแบบที่บ้านอำเภอ ชลบุรี – ชุมชนกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกบ้านอำเภอ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ Jan 2021