ที่ปรึกษาทางการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ก.ล.ต. เตือนผู้ถือหุ้น TNL ไปใช้สิทธิออกเสียงกรณีเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน PP ให้แก่ BTS ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าราคาเสนอขายไม่เหมาะสม

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๕ ๑๗:๒๔

ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้นบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (TNL) ศึกษาข้อมูลและไปใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 กรณี TNL จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจำกัด

หุ้น IPO น้องใหม่ บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม หรือ ITNS ผู้ประกอบการในธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเป็นผู้ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integrator) เตรียมพร้อมสู่ก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจ โดยมี ที่ปรึกษาทางการเงินมือทอง อย่าง บริษัทหลักทรัพย์ ดาโ

ITNS X DAOL พี่เลี้ยงมือทอง

๒๗ ก.ย. ๒๕๖๕ ๑๓:๓๒
คุณสุริยา ธรรมธีระ (คนกลาง) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) พร้อมทีมงานในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท Royal Group Phnom Penh SEZ PLC (PPSEZ) โดยมีคุณ Wong Pang Nam (คนที่ 3 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ให้การต้อนรับ ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อเร็วๆนี

APM เยี่ยมชมกิจการ PPSEZ

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๕ ๑๓:๔๑