ทวี กุลเลิศประเสริฐ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

นาทีนี้เป็นที่รู้กันว่า บมจ.บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล หรือชื่อย่อหุ้น KCC หนึ่งในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจบริหารหนี้ หรือ AMC เบอร์ต้นๆ ของเมืองไทย ภายใต้การถือหุ้นของกลุ่ม สุชาติ บุญบรรเจิดศรี และมีผู้บริหารอนาคตไกล ทวี กุลเลิศประเสริฐ นั่งแท่น CEO ผู้คร่ำหวอดในวงการธุรกิจบริหารหนี้ มากว่า 20 ปี เตรียม

KCC ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจ AMC

๐๘ เม.ย. ๒๐๒๒ ๑๔:๔๑

ภาพข่าว: บบส. ไนทคลับ แคปปิตอล จำกัด ลงนามเซ็นสัญญารับมอบสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากธนาคารไทยพาณิชย์

๐๙ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๑๐:๓๐

กรุงเทพฯ-9 มิ.ย.-ธามดี พลัส คุณทวี กุลเลิศประเสริฐ (กลางซ้าย) กรรมการผู้จัดการบริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด ได้เซ็นสัญญารับมอบสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)โดยมีคุณลัดดา กุลมาโนชวงศ์ (กลางขวา) ผู้อำนวยการ ผู้บริหารสายบริหารงานจัดการหนี้

ภาพข่าว: บบส. ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด ลงนามเซ็นสัญญารับมอบสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจาก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

๓๐ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๓:๒๘

กรุงเทพฯ-30 พ.ค.-ธามดี พลัส คุณทวี กุลเลิศประเสริฐ (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการบริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนทคลับ แคปปิตอล จำกัด ลงนามเซ็นสัญญารับมอบสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของกิจการขนาดใหญ่และขนาดกลางมูลค่าทางบัญชี 661 ล้านบาท กับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB โดยมีคุณเฉิดประภา ฉลาดสุนทรวาที (ที่ 3

ภาพข่าว: บบส. ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด ลงนามเซ็นสัญญารับมอบสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของกิจการขนาดใหญ่และขนาดกลางมูลค่าทางบัญชี 661 ล้านบาท กับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ

๒๖ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๐:๒๔

กรุงเทพฯ-26 พ.ค.-ธามดี พลัส คุณทวี กุลเลิศประเสริฐ (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการบริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนทคลับ แคปปิตอล จำกัด ลงนามเซ็นสัญญารับมอบสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของกิจการขนาดใหญ่และขนาดกลางมูลค่าทางบัญชี 661 ล้านบาท กับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB โดยมีคุณเฉิดประภา ฉลาดสุนทรวาที (ที่ 3