ข่าวประชาสัมพันธ์ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย | newswit

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร – โทรสาร : 0-2251-9535 หรือ 0-2685-3345 เป็น โทรศัพท์ : 0-2627-9266 โทรสาร : 0-2627-9260 ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป โดยที่อยู่ของสถานที่ติดต่อยังคงเดิมทุกประการเนื่องจากตลาดจะต้องรื้อถอนพื้นที่ทำการของตลาดเพื่อคืนพื้นที่ให้แก่ผู้ให้เช่าก่อนตลาดยุบเลิกตามพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าพ.ศ. 2542 พ.ศ.
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
(AFET) ทำบุญเลี้ยงพระ ในโอกาสครบรอบ 12 ปี ของการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าใน AFET – Jun 2016
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคางานรื้อถอนพื้นที่เช่าของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคางานรื้อถอนพื้นที่เช่าของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
เพื่อคืนแก่ผู้ให้เช่า – ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลซึ่งที่จดทะเบียนในประเทศไทย Jun 2016
ภาพข่าว: AFET และโบรกเกอร์เข้าพบสมาคมยางพาราไทย
ภาพข่าว: AFET และโบรกเกอร์เข้าพบสมาคมยางพาราไทย
เพื่อขอบคุณที่ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานของ AFET – Oct 2015
AFETจัดงานสัมมนาลูกค้า ในหัวข้อ
AFETจัดงานสัมมนาลูกค้า ในหัวข้อ
“ซื้อขาย RSS3 อย่างต่อเนื่องจาก AFET สู่ TFEX” – งานสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อบอกให้ผู้ที่ซื้อขายในตลาด Sep 2015
AFET จัดงานสัมมนาให้ผู้ซื้อผู้ขาย/ลูกค้าในหัวข้อ
AFET จัดงานสัมมนาให้ผู้ซื้อผู้ขาย/ลูกค้าในหัวข้อ
“ซื้อขาย RSS3 อย่างต่อเนื่องจาก AFET สู่ TFEX” – Aug 2015
AFET ร่วมกับ TFEX จัดงานแถลงข่าว “การรวมศูนย์การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า TFEX-AFET” –
ก.ส.ล. รับลูก ครม. ดำเนินการควบรวม AFET - TFEX – นายประยุทธ ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์ รักษาการเลขาธิการ ก.ส.ล. ชี้แจงว่า ประธาน ก.ส.ล. ได้เน้นย้ำเป็นพิเศษในเรื่องการควบรวมในครั้งนี้ว่า จะต้องรักษาเจตนารมณ์ของกระทรวงพาณิชย์ในการใช้การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า เป็นเครื่องมือเพื่อทำให้กลไกราคาทำงาน สามารถสะท้อนราคาสินค้าเกษตรไทยให้สามารถใช้อ้างอิงในตลาดโลกในฐานะที่เราเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่
ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) – ด้านการศึกษา ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล จบการศึกษา ระดับปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ เมืองโรเชสเตอร์ รัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณทิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้
AFET แถลงแผนธุรกิจปี 2015 พร้อมก้าวขึ้นสู่การเป็นตลาดล่วงหน้าระดับสากล – นายวิวัฒน์ ตีระวนิชพงศ์ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟท) กล่าวว่า สำหรับการก้าวขึ้นสู่ทศวรรษที่ 2 ของเอเฟท เราได้ตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับเอเฟทให้เป็นตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรล่วงหน้าระดับสากล และสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องทั้งรายได้ ฐานนักลงทุน และการนำสินค้าเข้าซื้อขายหรือการพัฒนาสินค้าให้ตอบสนองกับความต้องการของนักลงทุนยิ่งขึ้น
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) จัดงานแถลงข่าว “แผนกลยุทธ์องค์กร และแผนธุรกิจ (AFET Corporate & Business Strategy)” – ทั้งนี้ AFET ได้เตรียมคอมพิวเตอร์ WIFI และอุปกรณ์สำนักงานให้ท่านสื่อมวลชนไว้สำหรับส่งข่าว และขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าทำข่าวตามกำหนดการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมคุณพิมพ์ลดา ศิวศักดิ์ศรัณ (หนูเล็ก) โทร 0-2263-9834 อีเมล [email protected]คุณหวานใจ ณ พัทลุง (หวาน) โทร 0-2263-9874 อีเมล
AFET จัดแถลงข่าวแผนพัฒนา AFET และกลยุทธ์องค์กร ปี 2015 – ในการนี้ นายวิวัฒน์ ตีระวนิชพงศ์ กรรมการและผู้จัดการ AFET จะจัดแถลงภาพรวมผลการดำเนินงาน และแผนกลยุทธ์ดังกล่าว ณ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ชั้น 15 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ ในวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.30 – 12.00 น. AFET จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าทำข่าวในวันและเวลาดังกล่าว AFET
บอร์ด AFET มีมติแต่งตั้งนายวิวัฒน์ ตีระวนิชพงศ์ เป็นกรรมการและผู้จัดการคนใหม่ – คณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ได้แต่งตั้งให้นายวิวัฒน์ ตีระวนิชพงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการคนใหม่ โดยนายวิวัฒน์ ตีระวนิชพงศ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านตลาดผู้ซื้อสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน สำหรับนายวิวัฒน์
AFET พร้อมเปิดใช้ระบบซื้อขายใหม่ “Core 4” ตุลาคม 2557 นี้ – นายศักดิ์ดา ทองปลาด รองผู้จัดการ สายงานธุรกิจ และผู้ทำการแทนผู้จัดการ AFET กล่าวว่า ในช่วงปีที่ผ่านมา AFET ร่วมกับบริษัท Patsystems จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ระบบซื้อขายสัญชาติอังกฤษ และบริษัทสมาชิกนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า (Brokers) ของ AFET ในการดำเนินการพัฒนาระบบซื้อขาย โดยได้จัดหาและติดตั้ง Server เพื่อรองรับการใช้งานระบบซื้อขายใหม่ Core 4
AFET ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน “หนึ่งทศวรรษ AFET กับบทบาทการสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรไทย” –
AFET จัดแคมเปญ “AFET Marketing Challenge 2014” หวังกระตุ้นยอดการเปิดบัญชีใหม่และให้มีการซื้อขายเพิ่มมากขึ้น – โดยแคมเปญดังกล่าว AFET จะมอบเงินรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing) ของบริษัทสมาชิกนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า หรือโบรกเกอร์ที่สามารถหาลูกค้าเพิ่มเพื่อมาเปิดบัญชีซื้อขายใหม่ โดย AFET จะมอบเงินรางวัลจำนวนเงิน 300 บาท ต่อการเปิดบัญชีซื้อขายใหม่
AFET ดีเดย์ ซื้อขายยางพารา Mini-Size 1 ตัน ไตรมาส 4 ปีนี้ เน้นตอบสนองต่อผู้ประกอบการ นักลงทุนรายย่อย และช่วยเพิ่มสภาพคล่อง – นายศักดิ์ดา กล่าวว่า การนำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) ขนาดเล็ก (Mini-Size Contract) เข้าซื้อขายนี้ ก็เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการยางพาราขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) สามารถเข้ามาใช้กลไกตลาดล่วงหน้าในการบริหารความเสี่ยงได้สะดวกยิ่งขึ้น และยังจะช่วยผลักดันให้ AFET
เอเซีย คอมมอดิตี้ ฟิวเจอร์ส เปิดตัว บริษัท เอเซีย คอมมอดิตี้ ฟิวเจอร์ส จำกัด (Soft Opening) – ขอเรียนเชิญผู้สนใจการลงทุนในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานโดยสำรองที่นั่งได้ที่ 02-6941818 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
AFET จัดสัมมนา “จับทิศทางการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์” – ท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ โทร 02 263 9888 หรือ www.afet.or.th โดยมีค่าธรรมเนียม 500 บาท/ท่าน (ค่าเอกสารและอาหารว่าง) พิเศษสุด! สำหรับท่านที่ชำระเงินภายในวันที่ 17 มีนาคม 2557 รับฟรี! หนังสือ "เล่นหุ้น รวยง่าย ด้วยวิถีพุทธ" เขียนโดยคุณวชิรเมษฐ์
AFET เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมประมูลข้าวครั้งที่ 4/2557 (ครั้งที่ 7) – การประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลครั้งนี้ จำแนกเป็นข้าวขาว 5% ฤดูการผลิตปี 2555/56 และ 2556/57 ปริมาณ 164,079,291.053 กิโลกรัม จากคลังในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี สระบุรี กำแพงเพชร สระแก้ว และชัยนาท และข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ฤดูการผลิตปี 2555/56 และ 2556/57 ปริมาณ 80,375,266.060 กิโลกรัม จากคลังในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ ทั้งนี้องค์การคลังสินค้า
AFET เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมประมูลข้าวครั้งที่ 3/2557 (ครั้งที่ 6) – การประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลผ่านเอเฟทครั้งนี้ จำแนกเป็นข้าวขาว 5% ฤดูการผลิตปี 2555/56 และ 2556/57 ปริมาณ 162,136,763.822 กิโลกรัม จากคลังในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สระบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์ และข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ฤดูการผลิตปี 2555/56 และ 2556/57 ปริมาณ 68,590,646.614 กิโลกรัม จากคลังในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
AFET เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมประมูลข้าวครั้งที่ 2/2557 – การประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลผ่านเอเฟท ครั้งที่ 2/2557 นี้ จำแนกเป็นข้าวขาว 5% ฤดูการผลิตปี 2555/56 และ 2556/57 ปริมาณ 167,463,475.476 กิโลกรัม จากคลังในพื้นที่จังหวัดสระบุรี สิงห์บุรี และชัยนาท และข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ฤดูการผลิตปี 2555/56 และ 2556/57 ปริมาณ 74,503,370.391 กิโลกรัม จากคลังในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และพิษณุโลก
AFET ชี้ กระทรวงพาณิชย์นำข้าวใหม่เปิดประมูลผ่าน
AFET ชี้ กระทรวงพาณิชย์นำข้าวใหม่เปิดประมูลผ่าน
AFET คาดว่าจะดึงผู้ประกอบการเข้าประมูลมากยิ่งขึ้น – ทั้งนี้ ผลการประมูลข้าวผ่าน AFET 3 ครั้งที่ผ่านมานั้น Jan 2014
AFET เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมประมูลข้าวฤดูการผลิตใหม่ครั้งที่ 1/2557 – การประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลผ่านเอเฟท ครั้งที่ 1/2557 นี้ เป็นข้าวฤดูการผลิตใหม่ โดยแบ่งเป็นข้าวขาว 5% ฤดูการผลิตปี 2555/2556 และ 2556/2557 ปริมาณ 110,480,149.737 กิโลกรัม จากคลังในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ลพบุรี และพิษณุโลก และข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ฤดูการผลิตปี 2556/2557 ปริมาณ 38,460,570.400 กิโลกรัม จากคลังในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และนครราชสีมา ทั้งนี้องค์การคลังสินค้า
AFET เปิดซองประมูลข้าวในสต็อกของรัฐบาล ครั้งที่ 3/2556 – การประมูลข้าวผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าครั้งที่ 3/2556 นี้มีผู้ประกอบการข้าวให้ความสนใจเข้าร่วมประมูลจำนวนทั้งหมด 8 ราย ได้แก่ บจก.ข้าวเจริญกิจ, บจก.พิจิตรโรงสีร่วมเจริญ 2 ไร้ซ์, บจก.ข้าวแสนดี, บจก.ร่วมเจริญพัฒนาการข้าว, บจก.แคปปิตัล ซีเรียลส์, บจก.จุฑา ไรซ์ มิล, หจก.โรงสี อรุณพัฒนา และนายจักรกฤษณ์ สาธิสัตย์ (จักรกฤษณ์ค้าข้าว)
ภาพข่าว: ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติและคณะ
ภาพข่าว: ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติและคณะ
เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของ AFET – การเยี่ยมชม AFET ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในครั้งนี้ Dec 2013
การประมูลข้าวผ่าน AFET ครั้งที่ 2 คึกคักมีผู้ประกอบการเข้าร่วม 8 ราย – การประมูลข้าวสารในของสต็อกรัฐบาลโดยอิงราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย นับเป็นครั้งที่ 2/2556 และคาดว่าจะเปิดประมูลทุกเดือน โดยครั้งนี้ แยกเป็นข้าวขาว 5% จำนวน 114,425.052 ตัน จำนวน 59 ส่วน จากจังหวัดนครสวรรค์ 5 คลัง (เกียรติเทรดดิ้ง, เนินม่วงการเกษตร, ท่าข้าวกำนันทรง, โชคประภาพร, ไกรกิจรุ่งเรือง) จังหวัดสระบุรี 3 คลัง