ข่าวประชาสัมพันธ์ตลาดทุนไทย | newswit

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สร้างบุคลากรด้านการวิเคราะห์การเงินและการลงทุนกว่า
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สร้างบุคลากรด้านการวิเคราะห์การเงินและการลงทุนกว่า
2,300 คน ป้อนสู่ตลาดทุนไทย – นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า 28 Sep
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งยกระดับงานวิจัย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งยกระดับงานวิจัย
เชื่อมโยงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สนับสนุนทุนวิจัยทั้งระดับอาจารย์และระดับนิสิตนักศึกษา – นายภากร ปีตธวัชชัย 18 Sep
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดการแข่งขัน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดการแข่งขัน
SET Hackathon เป็นครั้งแรกสำหรับบุคคลทั่วไป ภายใต้ธีม Wealth and Sustainability เฟ้นหานวัตกรรมการใช้ข้อมูล ESG 31 Aug
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับพันธมิตร
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับพันธมิตร
เปิดโครงการ SET Social Impact GYM 2023 – 22 Aug
ภาครัฐ เอกชน และ 118 บริษัทจดทะเบียน
ภาครัฐ เอกชน และ 118 บริษัทจดทะเบียน
เตรียมให้ข้อมูลผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกใน Thailand Focus 2023 ยืนยันความแข็งแกร่งของภาคธุรกิจและตลาดทุนไทย 23-25 ส.ค. นี้ 17 Aug
ภาคตลาดทุนประกาศเจตนารมณ์ ร่วมมือ-จับปลอมหลอกลงทุน
ภาคตลาดทุนประกาศเจตนารมณ์ ร่วมมือ-จับปลอมหลอกลงทุน
– นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า 25 Jul
ตลาดทุนไทย ทำไมต้องเป็น ตลาดทุนยั่งยืน – ดังนั้น ในภาพใหญ่ของ "ความยั่งยืน" จึงมักจะมีหัวข้อเหล่านี้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูด เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตและบริโภค การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การอนุรักษ์ทะเล การฟื้นฟูระบบนิเวศบนบก การยุติความยากจน คุณภาพการศึกษา ความเสมอภาคและการเคารพสิทธิมนุษยชน ความยุติธรรม ความปลอดภัย ความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการไม่เอาเปรียบระหว่างกัน เป็นต้นปัจจุบัน
ก.ล.ต. พัฒนาตลาดทุนไทยสู่ ตลาดทุนดิจิทัล – การเปลี่ยนผ่านไปสู่ตลาดทุนดิจิทัลถูกกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต. มีเป้าหมายสำคัญเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ก.ล.ต. ได้ดำเนินการไปพร้อมกันหลายส่วน ดังนี้พัฒนาระบบนิเวศที่สามารถรองรับการแข่งขัน แนวทางการพัฒนาระบบนิเวศด้านการลงทุนที่สำคัญคือการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎเกณฑ์ให้ทันสมัยในหลายด้าน ซึ่ง ก.ล.ต.
SME D Bank ร่วมเปิดโครงการปั้น
SME D Bank ร่วมเปิดโครงการปั้น
SMEs - Startup ก้าวสู่ตลาดทุนไทย เดินหน้าพันธกิจด้านงานพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการเติบโตเข้มแข็งยั่งยืน – 19 Jun
ก.ล.ต. UNDP และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ก.ล.ต. UNDP และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ร่วมลงนามเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ SDGs Resource Center – เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 10 Apr
FETCO ร่วมกับ CMDF จัดสัมมนาเสนอแนวทางการพัฒนาตลาดการเงิน
FETCO ร่วมกับ CMDF จัดสัมมนาเสนอแนวทางการพัฒนาตลาดการเงิน
Private Market ส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจนวัตกรรมในประเทศไทย – งานสัมมนา "Private Market: 13 Mar
ก.ล.ต. กับ การจัดการความเสี่ยงในตลาดทุนไทย ภายใต้ VUCA World – ขณะที่โลกภายใต้บริบท "VUCA World" ที่สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมมีความไม่แน่นอนและยากต่อการคาดการณ์ รวมทั้งตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลกที่ต้องเผชิญกับความผันผวนอย่างรุนแรง ระบบการเงินมีความเชื่อมโยงและซับซ้อนมากกว่าในอดีต ทำให้ "การจัดการความเสี่ยง" และการเตรียมความพร้อมให้ตลาดทุนสามารถรองรับหรือทนทาน (resilience) ต่อสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้น
ก.ล.ต. พร้อมเดินหน้ารับแผนพัฒนาตลาดทุนไทยฉบับใหม่ สนับสนุนให้ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ – ตามที่คณะรัฐมนตรีได้รับทราบแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 4 (ปี 2565-2570) เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 โดยมี 5 ยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนตลาดทุนไทยให้เติบโตและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตลาดทุนเพื่อการแข่งขันได้ (Competitiveness)
ปี 2565 CMDF มอบทุน 31 โครงการ
ปี 2565 CMDF มอบทุน 31 โครงการ
รวมกว่า 820 ล้านบาท เดินหน้าสนับสนุนตลาดทุนไทยต่อเนื่อง – ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ 24 Jan
ก.ล.ต. เผยผลการหารือคณะทำงานฯ
ก.ล.ต. เผยผลการหารือคณะทำงานฯ
เกี่ยวกับการปรับปรุงเกณฑ์เพื่อสนับสนุน SME และ Startup ในการออกตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน – 24 Jan
CMDF ร่วมกับ FETCO จัดสัมมนาชี้โอกาสการพัฒนาตลาดทุนไทย
CMDF ร่วมกับ FETCO จัดสัมมนาชี้โอกาสการพัฒนาตลาดทุนไทย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศสู่ความอย่างยั่งยืน – ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยว่า 19 Jan
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแผนปี 66-68
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแผนปี 66-68
ส่งเสริมตลาดทุนไทย ดึงดูดอุตสาหกรรมใหม่ พร้อมเชื่อมระบบนิเวศการลงทุนปัจจุบันกับอนาคตอย่างครบวงจร – นายภากร 10 Jan
SME D Bank สุดปลื้มหนุนลูกค้าร่วมลงทุน
SME D Bank สุดปลื้มหนุนลูกค้าร่วมลงทุน
'KTMS' และ ' ISTORE22' สยายปีกเข้าสู่ตลาดทุนไทย ยกระดับกิจการก้าวสู่ความสำเร็จระดับสากล – นางสาวนารถนารี กล่าวว่า 27 Dec
โอสถสภาภูมิใจคว้า 2 รางวัลสนับสนุนคนพิการ
โอสถสภาภูมิใจคว้า 2 รางวัลสนับสนุนคนพิการ
มอบโอกาสสู่การสร้างอาชีพ – โอสถสภาได้ริเริ่มโครงการ "พลังเพื่อก้าวต่อไป" หรือ "Life must go 20 Dec
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด
(มหาชน) ได้รับรางวัล รางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ 2565 ประเภทรางวัลดีเด่น 14 Dec
ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนปรับขึ้นสู่เกณฑ์ร้อนแรง
ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนปรับขึ้นสู่เกณฑ์ร้อนแรง
นักลงทุนคาดหวังปัจจัยหนุนจากการฟื้นตัวภาคท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในประเทศ – ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO 08 Dec
หาดทิพย์ รับรางวัล องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย
หาดทิพย์ รับรางวัล องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย
ด้านสนับสนุนคนพิการ ประเภทดีเด่น ประจำปี 2565 สะท้อนจุดยืนการสนับสนุนและช่วยเหลือกลุ่มคนพิการในสังคม – รางวัล 07 Dec
เซ็น กรุ๊ป รับรางวัล ดีเด่น องค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ ปี 2565 เป็นครั้งแรก – โดยรางวัลนี้ได้รับเกียรติจาก นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานและผู้มอบรางวัลในพิธี ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม ไฮแอท เอราวัณ
ไทยยูเนี่ยนคว้าสองรางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบ
ไทยยูเนี่ยนคว้าสองรางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบ
ความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ประจำปี 2565 – 01 Dec
บางจากฯ รับรางวัลดีเด่น องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย
บางจากฯ รับรางวัลดีเด่น องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย
ด้านสนับสนุนคนพิการปี 2565 – รางวัลดังกล่าวมอบให้เพื่อเป็นการเชิดชูองค์กรที่มีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ 01 Dec