ตรีนุช เทียนทอง ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนครีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีมอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ประจำปี 2565 ในส่วนกลาง โดยมี เด็กหญิงนารานิชานัฐ นาคะนิธิ ตัวแทนทีม Wonderkids Thailand ขึ้นรับรางวัลบนเวที ณ หอประชุมคุรุสภา ที่มา: Wonderkids

รับโล่รางวัล

๒๑ เม.ย. ๒๕๖๕ ๐๙:๓๔