ข่าวประชาสัมพันธ์ตรวจสอบคุณภาพน้ำ | newswit

กทม.ตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนเปิดประตูระบายน้ำเข้ามาถ่ายเทในคลองสายหลัก
กทม.ตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนเปิดประตูระบายน้ำเข้ามาถ่ายเทในคลองสายหลัก
– สำหรับความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนแม่บทการจัดการน้ำเสียของ กทม. ปัจจุบัน กทม.มีโรงควบคุมคุณภาพน้ำ 10 Apr
ออสเตรเลียเปิดตัวระบบติดตามคุณภาพน้ำในรูปแบบ 'พยากรณ์อากาศ' ครั้งแรกของโลก – องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ประเมินว่า ประชากร 3 พันล้านคนอาจเสี่ยงเจอน้ำที่ไม่ปลอดภัย ทางสำนักงานวิทยาศาสตร์แห่งชาติออสเตรเลียจึงกำลังทำงานร่วมกับพันธมิตรทั่วโลกผ่านอควาวอตช์ ออสเตรเลีย (AquaWatch Australia)
ม.พะเยา วางแผนการบริหารจัดการน้ำภายในมหาวิทยาลัย
ม.พะเยา วางแผนการบริหารจัดการน้ำภายในมหาวิทยาลัย
ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้ำ ด้วยระบบ SCADA – May 2021
กปภ. เปิดตัว อาสาประปาเพื่อปวงชน
กปภ. เปิดตัว อาสาประปาเพื่อปวงชน
สร้างเครือข่ายเยาวชนอาสาพิทักษ์น้ำ – นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) เปิดเผยว่า กปภ. Dec 2020
มั่นใจในคุณภาพน้ำประปา กปภ. ปลอดภัยจาก
มั่นใจในคุณภาพน้ำประปา กปภ. ปลอดภัยจาก
COVID-19 – นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ เปิดเผยว่า แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Sep 2020
กปภ.สาขาหาดใหญ่ “เติมใจให้กัน”
กปภ.สาขาหาดใหญ่ “เติมใจให้กัน”
ตรวจสอบคุณภาพน้ำสถานศึกษา สร้างความมั่นใจก่อนเปิดเรียน – การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สร้างความเชื่อมั่นสถานศึกษา Jun 2020
กปภ.สาขาหาดใหญ่ “เติมใจให้กัน”
กปภ.สาขาหาดใหญ่ “เติมใจให้กัน”
ตรวจสอบคุณภาพน้ำสถานศึกษา สร้างความมั่นใจก่อนเปิดเรียน – นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) Jun 2020
'ยุทธพล’ ฉุน คนลักลอบทิ้งสารเคมีเพชรบุรี
'ยุทธพล’ ฉุน คนลักลอบทิ้งสารเคมีเพชรบุรี
สั่งตรวจสอบคุณภาพน้ำ-อากาศ ห่วงความปลอดภัยประชาชน ลั่น! หาตัวให้เจอ อย่าให้มีอีก – โดยเบื้องต้น Oct 2019
“เซ็นทรัลแล็บไทย” รับลูก อย.พร้อมหนุนตรวจสอบคุณภาพน้ำปลาไทย
“เซ็นทรัลแล็บไทย” รับลูก อย.พร้อมหนุนตรวจสอบคุณภาพน้ำปลาไทย
– จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. แถลงข่าวถึงปัญหาการผลิตน้ำปลาในประเทศไทย Oct 2018
กปภ. ปันความรู้ร่วมกับเครือข่ายใส่ใจผู้บริโภค – นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. เป็นหน่วยงานประกอบกิจการน้ำประปา โดยคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและสุขอนามัยของประชาชน ซึ่งสิ่งที่ กปภ. ตระหนักถึงอยู่เสมอคือคุณภาพของน้ำประปาที่ผลิตจะต้องได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลกพร้อมส่งมอบให้ประชาชน ได้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ โดยมีพื้นที่ให้บริการใน 74 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น กรุงเทพ นนทบุรี และสมุทรปราการ สำหรับนอกเขตบริการ กปภ.
กปภ. ยืนยันน้ำประปาสมุทรสงคราม ได้มาตรฐาน WHO อุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัย – นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า จากกระแสข่าวน้ำประปาในจังหวัดสมุทรสงครามไม่สะอาด มีคลอรีนน้อย ทำให้ประชาชนที่ใช้น้ำประปาในการอุปโภคบริโภคเป็นโรคทางเดินอาหารติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ สำหรับ กปภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ดูแลการบริการน้ำประปาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครอบคลุมอำเภอเมือง อำเภออัมพวา และอำเภอบางคนที ยกเว้นตำบลดอนมะโนรา
กปภ. คุมเข้มคุณภาพน้ำแม้เผชิญภัยแล้ง – นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่าน้ำประปาเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน กปภ.ในฐานะผู้ผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคตระหนักอยู่เสมอว่า น้ำประปาจะต้องสะอาดได้มาตรฐานก่อนส่งจ่ายถึงผู้บริโภค ประกอบกับขณะนี้หลายพื้นที่ในเขตบริการของ กปภ. 74 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ)
กพร. เผยปริมาณน้ำขุมเหมืองเก่าทั่วประเทศ
กพร. เผยปริมาณน้ำขุมเหมืองเก่าทั่วประเทศ
พร้อมเร่งตรวจสอบคุณภาพน้ำช่วยบรรเทาภัยแล้งภาคการเกษตร – นายชาติ หงส์เทียมจันทร์ Apr 2016
กปภ.เคลียร์ชัดน้ำประปาปลอดภัยใช้หุงข้าวได้ – นางรัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ตามที่มีการส่งต่อข้อมูลในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับอันตรายจากการใช้น้ำประปาหุงข้าว เนื่องจากคลอรีนในน้ำประปาทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์ หรือ ข้าว เมื่อได้รับความร้อนจะเปลี่ยนเป็นสารไตรฮาโลมีเทนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งนั้น กปภ.ขอยืนยันว่าน้ำประปาปลอดภัยใช้หุงข้าวได้
ภาพข่าว: SPU : ทีม TECH FARM :
ภาพข่าว: SPU : ทีม TECH FARM :
โปรเจค Len-nam ก้าวไกลไป Oslo ประเทศนอร์เวย์ – Oct 2015
กปภ.สาขาสกลนคร เปิด Lab Cluster พร้อมคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานสากล – นางรัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการน้ำประปาโดยคำนึงถึงประโยชน์และสุขอนามัยของประชาชนเป็นสำคัญ และมุ่งเน้นพัฒนาระบบผลิตและจ่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้สามารถจ่ายน้ำประปาที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนทั่วประเทศได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ดังนั้น กปภ.
กปภ.เปิด LAB CLUSTER เพิ่ม คุมเข้มคุณภาพน้ำภาคเหนือตอนบน – นางรัตนา กิจวรรณ (รัด-ตะ-นา กิด-จะ-วัน) ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ.ให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่จำหน่ายน้ำ 74 จังหวัดทั่วประเทศมีน้ำสะอาดได้มาตรฐานอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง เนื่องจากน้ำประปาเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่สำคัญของประชาชน ดังนั้น ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตจะต้องมีการควบคุมและตรวจสอบอย่างเข้มงวด
304 อินดัสเตรียล ปาร์ค ชี้แจง ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอากาศปลอดภัยจากสารปรอท – กรุงเทพฯ--15 ม.ค.--แม็กซิม่า คอนซัลแตนท์ 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค แจ้งผลวิเคราะห์น้ำต่อดีเอสไอและตัวแทนชุมชน พร้อมนำลงพื้นที่สำรวจบ่อพักน้ำและคลองธรรมชาติ เผยผลตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งในบ่อพักน้ำที่บำบัดแล้วและแหล่งน้ำโดยรอบ ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท เอสจีเอส บริษัทรับตรวจสอบคุณภาพน้ำที่มีเครือข่ายทั่วโลก ไม่พบสารปรอทที่เป็นอันตรายต่อชุมชน
สธ. เดินหน้าจัดโครงการ“ช่วยเหลือผู้ประกอบการน้ำดื่มบรรจุขวดและน้ำแข็ง” แจกฟรี!!ชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม-น้ำแข็ง เรียกคืนความเชื่อมั่นผู้บริโภค – กรุงเทพ--27 ม.ค.--กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกระทรวงสาธารณสุข เปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประกอบการน้ำดื่มบรรจุขวดและน้ำแข็งในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม
พม.ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม – กรุงเทพฯ--8 พ.ย.--พม. เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำจากสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ ได้นำทีมเพื่อตรวจคุณภาพน้ำดื่ม ณ ศูนย์พักพิงในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ และวัดหลักสี่ กรุงเทพฯ นางมยุรี ดำเนินผล ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต ๕
เร่งวิจัยชนิด แมลงหนอนปลอกน้ำ สู่การตรวจสอบคุณภาพน้ำเชิงชีวภาพ – กรุงเทพฯ--6 พ.ค.--โครงการ BRT นักสิ่งแวดล้อมเล็งเห็นความสำคัญของแมลงน้ำ ช่วยประเมินคุณภาพน้ำในเชิงชีวภาพ เร่งศึกษาชนิดของแมลงน้ำ โดยเฉพาะแมลงหนอนปลอกน้ำ เพื่อความแม่นยำในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ หวังใช้ข้อมูลด้านชีวภาพ ประเมินคุณภาพน้ำร่วมกับปัจจัยกายภาพ / เคมี และเป็นนโยบายในการตัดสินคุณภาพน้ำผิวดินในอนาคต
“กู๊ดดริ๊งส์” ตั้งหน่วยสอบคุณภาพตู้น้ำดื่มเคลื่อนที่และทีม SERVICE ตอกย้ำแบรนด์คุณภาพอันดับ 1 ในตลาดตู้น้ำ คาดยอดโต 40 % – กรุงเทพฯ--16 ต.ค.--พีเพิลมีเดีย ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ “GOOD DRINKS” ตอกย้ำแบรนด์คุณภาพ ทุ่มงบจ้างทีมงานวิจัย สุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำทุก 3-6 เดือน และเสริมทัพทีมบริการหลังการขาย เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีให้กับตลาดตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค พร้อมส่งแพ๊คเกจการดูแลหลังการขายเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับนักลงทุน
ปฏิทินกระทรวงการคลังประจำวันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2546) – วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 254614.00 น.        นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต แถลงเรื่อง มาตรการตรวจสอบคุณภาพน้ำสุรา ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมสรรพสามิตกลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังดูปฏิทินข่าวประจำวันได้ที่เว็บไซต์กระทรวงการคลัง (www.mof.go.th), www.infoquest.co.th,และ NewsCenter--
เมืองพัทยา ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – กรุงเทพฯ--15 ก.ค.--ททท. นายมานิตย์ บุญฉิม ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภาคกลาง เขต 3 ได้กล่าวถึง การจัดทำโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล ของเมืองพัทยา ว่า เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเมืองพัทยา โดยได้ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลประจำเดือน มิถุนายน 2545
ททท.ร่วมกับเมืองพัทยา ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – กรุงเทพฯ--8 ก.ค.--ททท. นายมานิตย์ บุญฉิม ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)ภาคกลางเขต 3 ได้กล่าวถึง การจัดทำโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล ของเมืองพัทยาว่า เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเมืองพัทยา โดยได้ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลประจำเดือน มิถุนายน 2545 แล้ว
อย.เตรียมพร้อม ! รับกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ – กรุงเทพ--1 ธ.ค.--สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย.พร้อมรับเอเชี่ยนเกมส์ จัดทีมออกตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม และน้ำแข็งให้มีคุณภาพมาตรฐานสำหรับนักกีฬา และประชาชน เพื่อความปลอดภัยและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย น.พ.ศิริวัฒน์ พิมย์ธราดล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่าในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
อย.ลุยหนัก คุมเข้มน้ำดื่ม น้ำแข็ง รับเอเชียนเกมส์ – กรุงเทพ--20 พ.ย.--อย. อย.เตรียมรับเอเชี่ยนเกมส์ เร่งรุดตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มบรรจุภาชนะปิดสนิท และน้ำแข็งรอบเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยในการบริโภค และเน้นให้ผู้ประกอบการมีความรู้ในการผลิตน้ำดื่มที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน จำหน่ายในงานแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 13 นี้ นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 6-20 ธันวาคม 2541
กปภ.ใช้เทคโนโลยีใหม่สำหรับตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา – กรุงเทพ--12 พ.ค.--กปภ. นายวิเชียร อุดมรัตนะศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่ นายพานิจ จารุสมบัติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายให้ทาง กปภ. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและจ่ายน้ำประปาให้สามารถใช้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือมาตรฐานองค์การอนามัยโลก เพื่อให้ประชาชนดื่มน้ำจากก๊อกได้อย่างมั่นใจในความสะอาดนั้น กปภ.