ดอกเบี้ย ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

กรุงศรีเผย กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยที่ 0.50% เป็นครั้งที่ 9

๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ ๐๘:๔๔

กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีมติด้วยเสียงเอกฉันท์ ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ซึ่งเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยครั้งที่ 9 ติดต่อกันคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประเมินว่า

ผลสำรวจจาก FICO เผยคนไทย 67% ไม่พึงพอใจกับข้อเสนอสินเชื่อทั่วไปของธนาคารที่ใช้บริการอยู่

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๔ ๑๐:๐๐

คนไทย 51% ยินดีที่จะให้ข้อมูลทางการเงินเพิ่มขึ้น หากธนาคารสามารถเสนออัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าหรือค่าธรรมเนียมที่ลดลงได้ข้อมูลสำคัญ:ผู้บริโภคชาวไทย 67%รู้สึกไม่พึงพอใจกับข้อเสนอสินเชื่อทั่วไปของธนาคารที่ใช้บริการอยู่คนไทย