ข่าวประชาสัมพันธ์ชุมชนบางสะพาน | newswit

มหกรรมกลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมพัฒนา
มหกรรมกลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมพัฒนา
2565 พัฒนาชุมชนบางสะพานยั่งยืนด้วย BCG Model – ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของกลุ่มเหล็กสหวิริยา ทอล์คโชว์ BCG Dec 2022
SVL Group ร่วมแบ่งปันผ่านโครงการ
SVL Group ร่วมแบ่งปันผ่านโครงการ
ตู้ปันสุขและชุดธารน้ำใจคลายทุกข์ช่วงโควิด 19 – Aug 2021
กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมกับ
กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมกับ
SSI พัฒนา นวัตกรรมเหล็กเพื่อความปลอดภัยชุมชนบางสะพาน – กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมกับ บริษัท Mar 2021
SSI-Innovation Group ร่วม ทช.ทำราวกันตกเหล็ก-ยางสำหรับจักรยานยนต์
SSI-Innovation Group ร่วม ทช.ทำราวกันตกเหล็ก-ยางสำหรับจักรยานยนต์
– SSI-Innovation Group ร่วม ทช.ทำราวกันตกเหล็ก-ยางสำหรับจักรยานยนต์บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) Mar 2021
กลุ่มเหล็กสหวิริยาผนึกศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)
กลุ่มเหล็กสหวิริยาผนึกศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)
สร้างสุขชุมชนบางสะพานแข็งแกร่ง เปิด ตลาดนัดความสุขชุมชน ครั้งที่ 5 – Dec 2020
กลุ่มเหล็กสหวิริยา-ชุมชนบางสะพาน
กลุ่มเหล็กสหวิริยา-ชุมชนบางสะพาน
เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข ด้วยมิติความดี – Dec 2020
SVL Group ร่วมทำบุญ กว่า 120,000
SVL Group ร่วมทำบุญ กว่า 120,000
บาท ทอดกฐิน 22 วัด ในบางสะพาน – Oct 2020
ภาพข่าว: SVL Group ร่วมส่งความสุขเคลื่อนที่
ภาพข่าว: SVL Group ร่วมส่งความสุขเคลื่อนที่
สมทบสิ่งของผ่าน “รถปันสุข” บรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19 – Jun 2020
กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดอบรมคอมพิวเตอร์
กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดอบรมคอมพิวเตอร์
เพิ่มศักยภาพธนาคารชุมชนบางสะพาน – Jan 2020
ภาพข่าว: SVL Group จัดสัปดาห์ความปลอดภัย
ภาพข่าว: SVL Group จัดสัปดาห์ความปลอดภัย
รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้พนักงานและชุมชนบางสะพาน – Sep 2018
ภาพข่าว: พนักงาน SVL Group ร่วมกิจกรรม
ภาพข่าว: พนักงาน SVL Group ร่วมกิจกรรม
“จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” – Aug 2018
ภาพข่าว: SVL Group ร่วมชุมชนบางสะพาน
ภาพข่าว: SVL Group ร่วมชุมชนบางสะพาน
“ทอดผ้าป่าการศึกษา” – Oct 2017
ภาพข่าว: SVL Group ทำบุญทอดกฐินสามัคคี
ภาพข่าว: SVL Group ทำบุญทอดกฐินสามัคคี
ร่วมกับชุมชนบางสะพาน ประจำปี 2560 – Oct 2017
ภาพข่าว: เครือสหวิริยาร่วมหนุนชุมชนบางสะพาน
ภาพข่าว: เครือสหวิริยาร่วมหนุนชุมชนบางสะพาน
ปลูกผักสวนครัววิถีพอเพียง – Sep 2015
ภาพข่าว: ผู้นำชุมชนบางสะพาน พร้อมผู้บริหารเครือสหวิริยา
ภาพข่าว: ผู้นำชุมชนบางสะพาน พร้อมผู้บริหารเครือสหวิริยา
ร่วมกันประชุมขับเคลื่อนฯ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต – Jul 2014
ภาพข่าว: เอสเอสไอเดินหน้าสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ชุมชนบางสะพาน
ภาพข่าว: เอสเอสไอเดินหน้าสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ชุมชนบางสะพาน
สนับสนุนข้าวหอมบรรจุถุงโรงเรียนเป็นของที่ระลึกงานประชุมผู้ถือหุ้น – May 2014
ภาพข่าว: เครือสหวิริยา ร่วมสนับสนุนคอมพิวเตอร์มอบให้ธนาคารชุมชนบางสะพาน 15 แห่ง – กรุงเทพฯ--12 มิ.ย.--เครือสหวิริยา นายณรงค์พงศ์ โพธิสมบัติ ที่ปรึกษาเครือสหวิริยา ผู้แทนคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดตั้งสภาผู้นำชุมชนและโครงการสหวิริยาร่วมพัฒนา พร้อมด้วยผู้นำชุมชน รวมทั้งผู้บริหารเครือสหวิริยา ร่วมมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 เครื่อง ให้กับธนาคารชุมชนบางสะพาน 15 แห่ง โดยมีผู้แทน 15 ธนาคารชุมชนเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปติดตั้งให้ชุมชนนำไปใช้ประโยชน์ เสริมการพัฒนาชุมชนตนเอง
พนักงานเครือสหวิริยา ร่วมใจอุดหนุนสินค้าชุมชนบางสะพาน ครั้งที่ 3 ปีที่ 3 – กรุงเทพฯ--15 พ.ค.--เครือสหวิริยา พนักงานบริษัทในเครือสหวิริยา พร้อมใจอุดหนุนสินค้าชุมชนกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ชาวบางสะพาน จาก 5 ตำบล ได้แก่ แม่รำพึง กำเนิดนพคุณ พงศ์ประศาสน์ ธงชัย และทองมงคล ที่นำสินค้าอุปโภค-บริโภค เช่น ผักปลอดสารพิษ อาหารทะเลแปรรูป เครื่องจักสานหวาย ของที่ระลึก ขนมของฝากฯลฯ จำนวน 14 ร้าน มาร่วมเปิดตลาด ที่บริเวณห้องอาหาร บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด
ภาพข่าว: เครือสหวิริยา จัดสัมมนา ผู้ซื้อพบผู้ขาย ปี 55 – กรุงเทพฯ--8 มี.ค.--เครือสหวิริยา กลุ่มจัดซื้อของบริษัทในเครือสหวิริยา ร่วมกันจัดงานประชุมสัมมนาผู้ซื้อพบผู้ขาย ประจำปี 2555 โดยเชิญตัวแทนคู่ค้าทั้งกลุ่มทั่วไปและกลุ่มคู่ค้าชุมชนบางสะพานเข้าร่วม เพื่อรับฟังนโยบาย เป้าหมายการจัดซื้อจัดหาของกลุ่มบริษัทในเครือสหวิริยา รวมทั้งสร้างระบบจัดซื้อร่วม และเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อผู้ขายได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น
ภาพข่าว: เครือสหวิริยานำตัวแทนเครือข่ายชุมชนบางสะพาน เข้ารับฟังบรรยายพิเศษของ พอช. – กรุงเทพฯ--7 ก.พ.--เครือสหวิริยา นายณรงค์พงศ์ โพธิสมบัติ ที่ปรึกษาเครือสหวิริยา นำตัวแทนเครือข่ายชุมชนบางสะพาน และทีมงานพัฒนาสังคมของเครือสหวิริยา เข้าเยี่ยมผู้บริหารสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และรับฟังบรรยายพิเศษ “การดำเนินงานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนกับชุมชนเข้มแข็ง” โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรินทร์ พิกุลทอง ประธานสถาบันฯ และคณะผู้บริหารเป็นผู้บรรยาย