ชาคริตย์ เดชา ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

สนพ.แพร่ ปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

๓๐ ส.ค. ๒๐๒๑ ๑๕:๕๑

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก โดยมีนายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนงานราชการ ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมพิธีปิดในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้

เยาวชนลำพูน คว้าชัยชนะงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง

๐๘ ก.ค. ๒๐๑๙ ๑๔:๒๗

กรุงเทพฯ-8 ก.ค.-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน นายชาคริตย์ เดชา ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค ในเวลา 14.00 น. วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์

ภาพข่าว: สนพ.มหาสารคามพัฒนาทักษะช่างตัดผมตำรวจ ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม

๑๔ ก.พ. ๒๐๑๙ ๑๘:๑๖

กรุงเทพฯ-14 ก.พ.-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม พัฒนาทักษะช่างตัดผมตำรวจ ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายชาคริตย์ เดชา ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

๐๙ ม.ค. ๒๐๑๙ ๑๕:๑๘

กรุงเทพฯ-9 ม.ค.-สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง นายชาคริตย์ เดชา ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 และตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามผลผลิต กิจกรรม โครงการ ตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง