ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร | newswit

R.C.S.A เปิดอบรมโดรนแปรอักษรจังหวัดชุมพร
R.C.S.A เปิดอบรมโดรนแปรอักษรจังหวัดชุมพร
– ในการนี้จึงขอเชิญชวนครูและนักเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว 26 May
วช. จับมือ จ.ชุมพร และ ม.แม่โจ้-ชุมพร
วช. จับมือ จ.ชุมพร และ ม.แม่โจ้-ชุมพร
นำร่อง เปลี่ยนเกษียณเป็นพลังจังหวัดชุมพร เตรียมรับสังคมสูงวัยในอนาคต – นายเอนก บำรุงกิจ 11 Jan
ปลัดเกษตรฯ ลงพื้นที่คุมเข้มส่งออกทุเรียนใต้
ปลัดเกษตรฯ ลงพื้นที่คุมเข้มส่งออกทุเรียนใต้
สยบปัญหาทุเรียนอ่อนและสวมสิทธิ์ กรมวิชาการเกษตรยืนยันทะเบียน GAP รูปแบบใหม่ครบ 100 เปอร์เซ็นต์กลางเดือน ธ.ค. แน่นอน 30 Nov
วว. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายสารชีวภัณฑ์ด้วยถังขยายชีวภัณฑ์ระดับชุมชนให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนจังหวัดชุมพร
วว. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายสารชีวภัณฑ์ด้วยถังขยายชีวภัณฑ์ระดับชุมชนให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนจังหวัดชุมพร
– การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันเกษตรกรชาวสวนทุเรียนประสบปัญหาการระบาดของโรคอย่างรุนแรงทั้งโรครากเน่า 21 Oct
วว ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
วว ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ขายสินค้าเกษตรออนไลน์ เรียนง่าย ขายได้จริง – 07 Oct
วว ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ขายสินค้าเกษตรออนไลน์ เรียนง่าย ขายได้จริง –
วว. เสริมแกร่งเกษตรกร ชุมพร อบรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยอินทรีย์เคมี
วว. เสริมแกร่งเกษตรกร ชุมพร อบรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยอินทรีย์เคมี
เพื่อลดต้นทุนการผลิต แก้ไขปัญหาปุ๋ยราคาแพง – โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 30 Sep
วว. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์เคมี
วว. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์เคมี
ให้กับเกษตรกรจังหวัดชุมพร – โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใ 23 Sep
วว. นำ วทน. ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดชุมพร
วว. นำ วทน. ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดชุมพร
อบรมการผลิตน้ำหมักเปลือกมังคุด/จัดการโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน – 14 Sep
วช. ร่วมกับ จังหวัดชุมพร ผลักดันพืชกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่
วช. ร่วมกับ จังหวัดชุมพร ผลักดันพืชกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่
พร้อมจับมือ 6 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เดินหน้ายกระดับการผลิตและแปรรูปอย่างครบวงจร – 06 Sep
ธอส. ร่วมมือ องค์การสะพานปลา จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินและอาชีพ
ธอส. ร่วมมือ องค์การสะพานปลา จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินและอาชีพ
มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตชาวประมง ในชุมชนคลองอีเล็ต จังหวัดชุมพร – นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ 18 Jul
คูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ ส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตร
คูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ ส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตร
ให้กับสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินหงษ์เจริญ จำกัด จังหวัดชุมพร – 10 Jun
BEST Express สนับสนุนชาวสวนอำเภอหลังสวน
BEST Express สนับสนุนชาวสวนอำเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพร ส่งผลไม้ผ่านแคมเปญ ชาวสวนส่งง่ายเบสท์ให้กล่องฟรี – May 2022
สศท.8 โชว์ กลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์
สศท.8 โชว์ กลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์
จ.ชุมพร แปรรูปกาแฟโรบัสต้า สร้างกำไรกลุ่มปีละ 21 ล้านบาท – May 2022
รมว.เฮ้ง รับนโยบายนายก มอบกรมพัฒน์
รมว.เฮ้ง รับนโยบายนายก มอบกรมพัฒน์
จัด 10 กว่าหลักสูตร ส่งเสริมการท่องเที่ยวระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ – นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน Apr 2022
วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
– พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงสนพระราชหฤทัยในงานช่าง Mar 2022
กรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและช่วยเหลือเกษตรกร
กรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและช่วยเหลือเกษตรกร
หลังน้ำท่วมพื้นที่เกษตรภาคใต้ – กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้สำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่เร่งติดตามสถานการณ์อย Mar 2022
กรมการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงาน
กรมการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงาน
รักษ์ชุมพร เที่ยวชุมพร ณ จุดชมจันทร์ @ เนินทรายงาม เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ – Feb 2022
พช.ชุมพร เปิดตลาดช่วยเหลือผู้ประกอบการชุมชน
พช.ชุมพร เปิดตลาดช่วยเหลือผู้ประกอบการชุมชน
– กิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ผลิตภัณฑ์ OTOP Nov 2021
สนพ.ชุมพร DSDจิตอาสาเพื่อสังคมด้วยรักจากใจกระทรวงแรงงาน
สนพ.ชุมพร DSDจิตอาสาเพื่อสังคมด้วยรักจากใจกระทรวงแรงงาน
ติดตั้งแสงสว่างศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 – Nov 2021
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
– นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาล ภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา Nov 2021
สนพ.ชุมพร ฝึกอาชีพช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
สนพ.ชุมพร ฝึกอาชีพช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ให้แก่ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ – Aug 2021
ชี้ช่องรวยช่วยท่องเที่ยว พาล่องใต้
ชี้ช่องรวยช่วยท่องเที่ยว พาล่องใต้
จ.ชุมพร ชิมกาแฟบนมอเตอร์ไซค์ Diary Slow bar Coffee – กระแสธุรกิจร้านกาแฟยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง Aug 2021
ชี้ช่องรวยช่วยท่องเที่ยว ล่องใต้
ชี้ช่องรวยช่วยท่องเที่ยว ล่องใต้
ชิมกาแฟบนมอเตอร์ไซค์ สุดเก๋ Diary Slow bar Coffee พร้อมแนะนำที่เที่ยวขึ้นชื่อ จังหวัดชุมพร – ช่องทางการติดตาม Jul 2021
วษท.ชุมพร จัดงาน “มหกรรมวิชาการงานวันเกษตรตะโก
วษท.ชุมพร จัดงาน “มหกรรมวิชาการงานวันเกษตรตะโก
ครั้งที่ 5” ชวนชม-ชิม-อนุรักษ์ พันธุ์ทุเรียนโลก – ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พลับ Sep 2020
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับเชฟรอนและบริษัทร่วมทุน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับเชฟรอนและบริษัทร่วมทุน
มอบรถพยาบาลฉุกเฉินแก่โรงพยาบาลในจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี – เมื่อเร็วๆ นี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับบริษัท Jul 2020
จังหวัดชุมพร จัดสัมมนาเครือข่ายผู้ประกอบกิจการ
จังหวัดชุมพร จัดสัมมนาเครือข่ายผู้ประกอบกิจการ
SME ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 – นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร Jul 2020
ภาพข่าว: สุดว้าว! การอาชีพท่าแซะ
ภาพข่าว: สุดว้าว! การอาชีพท่าแซะ
จ.ชุมพร ผลิตสบู่เหลวล้างมือจากน้ำมะพร้าวกะทิวัตถุดิบชุมชน ต้านภัยโควิด-19 – นายณรงค์ หวังอีน Apr 2020
ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
ร่วมสู้โควิด-19 มอบหน้ากากอนามัยและเจลแก่ชุมชน – Mar 2020