ข่าวประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ | newswit

ประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่ 117 (1/2567) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ – 12 Jun
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชน
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชน
จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 – มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับ 31 May
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผนึกกำลังผู้ทรงคุณวุฒินานาชาติ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผนึกกำลังผู้ทรงคุณวุฒินานาชาติ
จัดงานประชุมวิชาการยกระดับองค์ความรู้ต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ในประเทศไทย 23 May
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
(สสอท.) เปิดประชุมเบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 14 – 15 May
CPF ถ่ายทอดความสำเร็จการผลิตไก่เนื้อยั่งยืน
CPF ถ่ายทอดความสำเร็จการผลิตไก่เนื้อยั่งยืน
ด้วยหลักสุขภาพหนึ่งเดียว – ในงานนี้ ซีพีเอฟ ผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร โดย น.สพ.พยุงศักดิ์ 30 Apr
WMC จัดประชุมวิชาการ พร้อม MOU
WMC จัดประชุมวิชาการ พร้อม MOU
ส่งต่อผู้ป่วยมะเร็ง – ซึ่งพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เป็นความร่วมมือในการส่งต่อผู้ป่วยโรคมะเร็งมารักษาต่อ ณ 29 Apr
เครือ รพ. พญาไท-เปาโล กลุ่ม PMC
เครือ รพ. พญาไท-เปาโล กลุ่ม PMC
จัดงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้มิติใหม่ๆ ชูนวัตกรรมการให้บริการด้านสุขภาพ ยกระดับการแพทย์ไทยอย่างยั่งยืน – 15 Mar
รพ. ไทยนครินทร์ ก้าวหน้า พัฒนาด้านวิชาการต่อเนื่อง
รพ. ไทยนครินทร์ ก้าวหน้า พัฒนาด้านวิชาการต่อเนื่อง
สู่มาตรฐานสากล ร่วมจัดงานประชุมวิชาการออนไลน์ แสดงศักยภาพด้านมะเร็งเต้านมครบทุกมิติ – รศ.นพ.ประกาศิต จิรัปปภา 15 Mar
สำนักศิลปฯ แสดงผลงาน พลังศิลปวัฒนธรรมสรรค์สร้างเศรษฐกิจ
สำนักศิลปฯ แสดงผลงาน พลังศิลปวัฒนธรรมสรรค์สร้างเศรษฐกิจ
– ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วารินทร์ สุภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 21 Feb
เด็กเก่ง! คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ
เด็กเก่ง! คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ
SPU คว้ารางวัล บทความนวัตกรรมด้านความยั่งยืน ในงานประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน ครั้งที่ 8 – 19 Feb
CPFGS ยกระดับการดูแลสุขภาพผู้บริโภค
CPFGS ยกระดับการดูแลสุขภาพผู้บริโภค
ชู NutriMax อาหารทางการแพทย์ สูตรครบถ้วนพร้อมรับประทาน ในงานประชุมวิชาการแพทย์ฯ – ศาสตราจารย์คลินิก 16 Feb
ซีเอ็นเอช เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
ซีเอ็นเอช เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 44 – คุณชุน วอยเทร่า (Chun 01 Feb
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย
ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ Green ASIA and Sustainability Forum – มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 25 Dec
สภาการสาธารณสุขชุมชน นำร่องรางวัลนักสาธารณสุขทองคำ
สภาการสาธารณสุขชุมชน นำร่องรางวัลนักสาธารณสุขทองคำ
2566 สร้างต้นแบบผู้นำตลาดสุขภาพแห่งอนาคต – นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 21 Dec
ประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่ 116 (2/2566) – 21 Dec
งานประชุมวิชาการประจำปี The 8th
งานประชุมวิชาการประจำปี The 8th
ABLS in AEC Symposium –  ในการสัมมนาครั้งนี้ เป็นการนำเสนองานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมของสถาบัน Renovia-ABLS 21 Dec
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการและการแข่งขันกีฬาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์แห่งประเทศไทย
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการและการแข่งขันกีฬาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์แห่งประเทศไทย
PARAMEDIC GAMES ครั้งที่ 7 – ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 08 Dec
นาโนเทค สวทช. จับมือสมาคมนาโนฯ
นาโนเทค สวทช. จับมือสมาคมนาโนฯ
- VISTEC เปิดงาน NanoThailand 2023 – ดร. ภาวดี อังค์วัฒนะ รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) 04 Dec
พีแอนด์จีจัดงานประชุมวิชาการ #KNOWTHESIGNS
พีแอนด์จีจัดงานประชุมวิชาการ #KNOWTHESIGNS
รวมผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพชั้นแนวหน้า รณรงค์สังเกตอาการผู้ป่วยเพื่อให้พบอาการปลายประสาทอักเสบได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ – 17 Nov
'ศูนย์วิจัยนานาชาติด้านความมั่นคงทางอาหาร'
'ศูนย์วิจัยนานาชาติด้านความมั่นคงทางอาหาร'
เตรียมจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ASEAN-ASSET 2023 ผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยหนุนครัวไทยสู่ครัวโลก 09 Nov
BDMS เปิดงานประชุมวิชาการร่วม
BDMS เปิดงานประชุมวิชาการร่วม
ประจำปี 2566 BDMS ACADEMIC ANNUAL MEETING 2023 – BDMS จัดงานประชุมวิชาการเป็นประจำทุกปี มากว่า 18 ปีแล้ว 30 Oct
ซัมยัง โฮลดิงส์ นำเสนอกรณีทางคลินิกของ 'ลาฟูลเลนและโครกิส' ที่งานประชุมวิชาการ KOAT – เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ซัมยัง โฮลดิงส์ ไบโอฟาร์ม กรุ๊ป (Samyang Holdings Biopharm Group) ซึ่งมีผู้แทนคือยองจุน ลี (Young-joon Lee) ได้นำเสนอกรณีทางคลินิกซึ่งบ่งชี้ประสิทธิศักย์และความปลอดภัยของฟิลเลอร์โพลิเมอร์ "ลาฟูลเลน" (Lafullen(R)) และไหมสำหรับการร้อยไหม "โครกิส" (Croquis(R))
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ Diversity,
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ Diversity,
Equity, and Inclusion in Finance: From Policy to Practice – ปาฐกถาพิเศษโดยProfessor Randall Morck, Distinguished 26 Oct
ไอแบงก์ ร่วมสนับสนุนงานประชุมวิชาการมุสลิมศึกษาระดับชาติ
ไอแบงก์ ร่วมสนับสนุนงานประชุมวิชาการมุสลิมศึกษาระดับชาติ
ครั้งที่ 1 การเปลี่ยนผ่านของสังคมมุสลิมในสังคมไทยในรอบ 100 ปี – ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการและผู้จัดการ 19 Oct
เส้นทางการมีสุขภาพที่ดีอย่างยืนยาว
เส้นทางการมีสุขภาพที่ดีอย่างยืนยาว
หัวข้อใหญ่งานประชุมวิชาการประจำปี 2566 ของ BDMS – รองประธานการจัดงานประชุมเชิงวิชาการประจำปี 2566 นำโดย 19 Oct
กลับมาอีกครั้ง!! กับงานประชุมวิชาการ
กลับมาอีกครั้ง!! กับงานประชุมวิชาการ
ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย ครั้งที่ 28 ประจำปี 2566 – กลับมาอีกครั้ง!! กับงานประชุมวิชาการ 17 Oct
BDMS เชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี
BDMS เชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี
2566 ในคอนเซปต์เส้นทางสู่การมีสุขภาพดีอย่างยืนยาว – การประชุมในปีนี้จะจัดในรูปแบบคู่ขนาน (Hybrid) ภายใต้คอนเซปต์ 28 Sep
รพ.จุฬาฯ รวมสุดยอดคุณหมอ 320 ท่านจากทั่วโลก
รพ.จุฬาฯ รวมสุดยอดคุณหมอ 320 ท่านจากทั่วโลก
ร่วมประชุมวิชาการ AHAD-AP – โดยการจัดการประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 320 25 Sep
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน
ประชุมวิชาการด้านน้ำบาดาลแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 – กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร 18 Sep