การเรียนรู้ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

TK Park ขอเชิญผู้สนใจร่วมเรียนรู้ศิลปะการเล่านิทานแบบคามิชิไบแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น ในกิจกรรมออนไลนThe Art of Kamishibai เล่าศิลป์ คามิชิไบ โครงการร่วมทุนระหว่างสถาบันอุทยานการเรียนรู้และ The Japan Foundation, Bangkok โดยครั้งนี้จะเป็นการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรรับเชิญ คุณโนซากะ เอสึโกะ และ คุณนากามูตะ ริสึโกะ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้าน

เล่าศิลป์ คามิชิไบ

๑๘ ม.ค. ๒๕๖๔ ๑๐:๓๙
ณัฐธิดา ช่วยบ้าน (ที่ 4 จากซ้าย) วิศวกรโรงงานอาวุโส บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัท ยูนิเวนเจอร์ ร่วมเสวนาในหัวข้อ เทคโนโลยี AR และ VR กับการยกระดับบุคลากรเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในงานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จและเปิดตัวนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการประหยัดพลังงานด้วย Immersive Technology ที่จัดโดย สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหก

ร่วมเสวนา

๑๔ ม.ค. ๒๕๖๔ ๑๕:๒๓

ElectrifAi ประกาศเพิ่มโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับ Amazon SageMaker

๑๔ ม.ค. ๒๕๖๔ ๐๘:๐๐

ส่งมอบโซลูชันธุรกิจการเรียนรู้ของเครื่องที่รวดเร็วและไว้วางใจได้ElectrifAi บริษัทชั้นนำรายหนึ่งของโลกด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) แบบสำเร็จรูปที่นำไปใช้ได้จริง ประกาศเพิ่มโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง (ML)