ข่าวประชาสัมพันธ์การประมูลข้าว | newswit

ข้าวตราไก่แจ้นำรายได้จากโครงการข้าวตราไก่แจ้
ข้าวตราไก่แจ้นำรายได้จากโครงการข้าวตราไก่แจ้
โควิด ไม่โคม่า เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สร้างห้องไอซียูความดันลบ เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ – Sep 2020
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว กำหนดมาตรการในการกำกับดูแลป้องกันการรั่วไหลข้าวเข้าสู่ระบบการค้าปกติ หลังเห็นชอบผลการประมูลข้าวผิดไปจากมาตรฐานฯ ล็อตแรกกว่า 3.7 หมื่นตัน ? – อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันการรั่วไหลข้าวเข้าสู่ระบบการค้าปกติ และการเกิดผลกระทบต่อชื่อเสียงของข้าวไทย นบข. จึงได้กำหนดมาตรการในการกำกับดูแล โดยมอบหมายให้ อคส. เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการสุ่มตรวจการส่ง-มอบ ข้าวตามแผนการขนย้ายข้าวสาร/ รวมถึงให้ อคส. และ
การประมูลข้าวผ่าน AFET ครั้งที่ 2 คึกคักมีผู้ประกอบการเข้าร่วม 8 ราย – การประมูลข้าวสารในของสต็อกรัฐบาลโดยอิงราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย นับเป็นครั้งที่ 2/2556 และคาดว่าจะเปิดประมูลทุกเดือน โดยครั้งนี้ แยกเป็นข้าวขาว 5% จำนวน 114,425.052 ตัน จำนวน 59 ส่วน จากจังหวัดนครสวรรค์ 5 คลัง (เกียรติเทรดดิ้ง, เนินม่วงการเกษตร, ท่าข้าวกำนันทรง, โชคประภาพร, ไกรกิจรุ่งเรือง) จังหวัดสระบุรี 3 คลัง
ก.ส.ล. หนุนพาณิชย์ สร้างระบบตลาดประมูลข้าวสาร – กรุงเทพฯ--28 เม.ย.--ก.ส.ล. ผลการประมูลข้าว ณ ท่าข้าวกำนันทรง ประสบความสำเร็จด้วยยอดประมูลรวม 2,320 ตัน มูลค่ากว่า 29,873,000 บาท ก.ส.ล. เชื่อหากตลาดจริงมีกลไกด้านราคาที่เป็นธรรม น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ จะสามารถเชื่อมโยงราคาข้าวในตลาดจริง และราคาข้าวใน AFET ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้เป็นราคาอ้างอิงในตลาดสากลได้ นายประยุทธ ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ
คต. แถลงข่าว เรื่อง การประมูลข้าว – กรุงเทพฯ--26 ก.ย.--กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมการค้าต่างประเทศ คต.ขอเชิญทำข่าว วันพุธที่ 26 กันยายน 2550 เวลา 14.00 น. นางอภิรดี ตันตราภรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ แถลงข่าว เรื่อง การประมูลข้าว * ผลการประชุมความร่วมมือค้าข้าว ในกลุ่มประเทศ ACMECS ณ ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ สนามบินน้ำ จ. นนทบุรี กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมการค้าต่างประเทศ โทร. 0 2547