ข่าวประชาสัมพันธ์กักเก็บน้ำ | newswit

ผู้ว่าการ กปภ. สั่งการรับมือน้ำแล้ง
ผู้ว่าการ กปภ. สั่งการรับมือน้ำแล้ง
- น้ำเค็มรุก – นายจักรพงศ์ คำจันทร์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า 13 Mar
กทม.จัดทำแผนเฝ้าระวังภัยแล้ง -
กทม.จัดทำแผนเฝ้าระวังภัยแล้ง -
เชิญชวนจิตอาสาร่วมซ่อมสร้างแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็ก – 08 Feb
บ่อจิ๋ว แหล่งน้ำเพื่อเกษตรกร เพิ่มผลผลิต
บ่อจิ๋ว แหล่งน้ำเพื่อเกษตรกร เพิ่มผลผลิต
สร้างรายได้ สู้ภัยแล้ง – การบำรุงรักษาบ่อจิ๋วอย่างเหมาะสม เช่น ปลูกหญ้าแฝกรอบขอบบ่อเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน Jul 2023
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับ
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับ
อบต.บ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เร่งกำจัดผักตบชวาเปิดทางน้ำไหล – นายพรพจน์ เพ็ญพาส Sep 2021
JR สนับสนุนงบก่อสร้างแท็งก์น้ำยักษ์
JR สนับสนุนงบก่อสร้างแท็งก์น้ำยักษ์
ช่วยชาวบ้านพื้นที่ห่างไกลภาคเหนือ – Aug 2021
ถังเก็บน้ำ ขนาดใหญ่ BIGTANK ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้การยอมรับ
ถังเก็บน้ำ ขนาดใหญ่ BIGTANK ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้การยอมรับ
– เพราะหากระบบการผลิตขาดน้ำแล้วจะ ส่งผลเสียหายเป็นอย่างยิ่งทำให้การผลิตหยุดชะงัก การเก็บน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญ Jun 2021
ท้าร้อน !!! รมย์รวินท์ คอสเมติก
ท้าร้อน !!! รมย์รวินท์ คอสเมติก
จัดโปรโมชั่น 5.5 เอาใจคนรักผิวกับผลิตภัณฑ์ราคาพิเศษเพียง 5 วัน – Apr 2021
มท.3 สั่งการ กปภ. วางแผนกักเก็บน้ำ รับมือสัญญาณภัยแล้งส่อรุนแรง – นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) เปิดเผยว่า ตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ในปี 2564 นี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูร้อนในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป โดยอุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้น สภาพอากาศแห้งและร้อนจัด อาจเกิดภัยแล้งและแหล่งน้ำแห้งขอดในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาเพื่อให้บริการประชาชนด้วย ดังนั้น
มจธ.ร่วมกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด
มจธ.ร่วมกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด
และ PTTGC ใช้ระบบจัดการน้ำใต้ดิน กู้วิกฤตปัญหาน้ำ “สวนมะม่วง” บนพื้นทราย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Aug 2020
กระทรวงเกษตรฯ ดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัย
กระทรวงเกษตรฯ ดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัย
จ.นครศรีธรรมราชฯ ช่วยลดน้ำท่วม ครอบคลุมพื้นที่ 12 ตำบล – นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Aug 2020
ภาพข่าว: มท.3 ลงพื้นที่เมืองบุรีรัมย์
ภาพข่าว: มท.3 ลงพื้นที่เมืองบุรีรัมย์
เร่งแก้ปัญหาน้ำขาดแคลน – Aug 2020
SC GROUP ร่วมส่งมอบฝายประชารัฐ
SC GROUP ร่วมส่งมอบฝายประชารัฐ
“โครงการ ฅน…เก็บน้ำให้แผ่นดิน” ปี 63 – ในปี 2563 นับเป็นปีที่ 5 Aug 2020
กปภ. ขุดสระเก็บน้ำดิบพร้อมกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนไว้ใช้ช่วงหน้าแล้ง
กปภ. ขุดสระเก็บน้ำดิบพร้อมกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนไว้ใช้ช่วงหน้าแล้ง
– นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. Jul 2020
ชลประทาน จัดงบเร่งด่วน 2,705.7
ชลประทาน จัดงบเร่งด่วน 2,705.7
ล้านบาท พัฒนาเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำ 266 โครงการ กระจายทั่วประเทศ – ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน Mar 2020
นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายจัดการภัยแล้งและเก็บน้ำฤดูฝนปี
นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายจัดการภัยแล้งและเก็บน้ำฤดูฝนปี
63 ผนวกความร่วมมือทุกภาคส่วน เร่งรัดเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ มุ่งแก้ปัญหาท่วมแล้งอย่างยั่งยืน – พลเอก ประยุทธ์ Mar 2020
รมว.เฉลิมชัย ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
รมว.เฉลิมชัย ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
หวังเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน – "กระทรวงเกษตรฯ Feb 2020
กระทรวงอุตฯ เดินหน้าต่อเนื่องแก้ปัญหาภัยแล้ง
กระทรวงอุตฯ เดินหน้าต่อเนื่องแก้ปัญหาภัยแล้ง
มอบระบบกักเก็บน้ำช่วย SMEs นำร่องที่ชัยภูมิ – นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า Jan 2020
ปภ.วางมาตรการรับมือและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ใช้กลไกระบบบัญชาการเหตุการณ์ บริหารจัดการ – จัดสรรน้ำทั่วถึง มีประสิทธิภาพสูงสุด – รัฐบาลห่วงใยประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง จึงได้สั่งการให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย บูรณาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งเชิงรุก
รมว.กษ. ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานี
รมว.กษ. ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานี
เปิดป้ายโครงการแก้มลิงบ้านเกาะยวนเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ราษฎรกว่า 523 ครัวเรือน Oct 2019
ชุมชนตำบลบ้านคา “เรียนรู้ จัดการปัญหา
ชุมชนตำบลบ้านคา “เรียนรู้ จัดการปัญหา
ฝ่าวิกฤติน้ำแล้งด้วยงานวิจัย ” – ประเทศไทยยังคงประสบปัญหาภัยธรรมชาติ ทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมอยู่เสมอ Oct 2019
เร่งพัฒนาธนาคารน้ำใต้ดิน หวังแก้ปัญหาน้ำท่วม-แล้งในชุมชนอย่างเป็นระบบ
เร่งพัฒนาธนาคารน้ำใต้ดิน หวังแก้ปัญหาน้ำท่วม-แล้งในชุมชนอย่างเป็นระบบ
– ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) Oct 2019
มูลนิธิ โคคา-โคลา ประเทศไทย และกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา
มูลนิธิ โคคา-โคลา ประเทศไทย และกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา
ในประเทศไทย นำทัพอาสาสมัคร จัดกิจกรรมอาสาสมัครแก้ปัญหาน้ำแล้ง น้ำหลาก น้ำเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำ Sep 2019
'เฉลิมชัย’ ลุย เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำทั่วประเทศภายใน
'เฉลิมชัย’ ลุย เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำทั่วประเทศภายใน
2 ปี เร่งแก้ภัยแล้ง-ท่วม – นายเฉลิมชัย กล่าวต่อว่า พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา Aug 2019
ปภ.แนะประชาชนรู้รับ – รู้ทัน – ป้องกันภัยแล้ง...ลดวิกฤตขาดแคลนนน้ำ – นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ภัยแล้งเป็นภัยที่เกิดจาก การขาดแคลนน้ำ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและสร้างความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะข้อควรปฏิบัติ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ดังนี้ ภาคประชาชน
กรมชลประทานเดินหน้าก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
กรมชลประทานเดินหน้าก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี – นายสุชาติ กาญจนวิลัย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานราชบุรี เปิดเผยว่า ปี 2562 Apr 2019
ปภ.แนะวางแผนรับมือปัญหาขาดแคลนน้ำ...ลดผลกระทบวิกฤตภัยแล้ง
ปภ.แนะวางแผนรับมือปัญหาขาดแคลนน้ำ...ลดผลกระทบวิกฤตภัยแล้ง
– นายชยพล ธิติศักดิ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ระยะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูร้อน Feb 2019
ณ สิงห์บุรี : เช็คอินเขื่อนบางโฉมศรี
ณ สิงห์บุรี : เช็คอินเขื่อนบางโฉมศรี
ไหว้พระดีที่วัดไทร – การเดินทางมาท่องเที่ยวที่บางโฉมศรีนักท่องเที่ยวจะได้ดื่มด่ำกับภูมิทัศน์ที่งดงามของเขื่อนและได Oct 2018
ภาพข่าว: ปลูกป่าประชารัฐฟื้นฟูต้นน้ำยม
ภาพข่าว: ปลูกป่าประชารัฐฟื้นฟูต้นน้ำยม
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างเป็นระบบ – Aug 2018