ข่าวประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร | newswit

เปิดศูนย์ตรวจความอ่อนแก่ทุเรียนให้กับเกษตรกร
เปิดศูนย์ตรวจความอ่อนแก่ทุเรียนให้กับเกษตรกร
จ.จันทบุรี 2567 – ที่อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรภาคตะวันออก คณะเทคโนโลยีการเกษตร 17 Apr
กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมจับมือ
กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมจับมือ
ม.เกษตร ส่งมอบเทคโนโลยีพันธุ์มันสำปะหลังประสิทธิภาพสูง เล็งปีแรก! ส่งมอบพันธุ์ดี 100,000 ไร่ – 09 Apr
เกษตรเขต 2 ขับเคลื่อนงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
เกษตรเขต 2 ขับเคลื่อนงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
GAP ภายใต้คณะทำงานความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตร GAP พืช ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิสสก.2 จ.ราชบุรี 01 Apr
กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนชาวสวนทุเรียนใต้ระวังโรครากเน่าโคนเน่าช่วงมีฝนในฤดูร้อน
กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนชาวสวนทุเรียนใต้ระวังโรครากเน่าโคนเน่าช่วงมีฝนในฤดูร้อน
– รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า วิธีการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่า 29 Mar
สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร
สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร
ครั้งที่ 2/2567 เพื่อขับเคลื่อนงานส่งแสริมการเกษตร – วัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจ นโยบาย 25 Mar
กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-1
กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-1
ช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ผลดี พร้อมขยายผลสู่เกษตรกร – 19 Mar
กรมส่งเสริมการเกษตร จัดประกวด
กรมส่งเสริมการเกษตร จัดประกวด
ศจช.- ศดปช. ประจำปี 2567 เชิดชูเป็นแหล่งเรียนรู้จัดการศัตรูพืช-ดินปุ๋ยชุมชน – นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร 15 Mar
กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ
กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 14 Mar
เกษตรเขต 2 กรมส่งเสริมการเกษตร
เกษตรเขต 2 กรมส่งเสริมการเกษตร
สนับสนุนเกษตรกรต้นแบบ ในการพัฒนาแปลงเรียนรู้สู่การขยายผล โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 12 Mar
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่
2 จังหวัดราชบุรี ประชุมขับเคลื่อนงานกรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันตก – โดยได้สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนที่ผ่านมา 06 Mar
สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร
สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร
ครั้งที่ 1/2567 เพื่อขับเคลื่อนงานส่งแสริมการเกษตร – วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ 27 Feb
กรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ประจวบฯ
กรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ประจวบฯ
ปราบหนอนหัวดำมะพร้าว – ศัตรูธรรมชาติแต่ละชนิดจะช่วยกันทำลายศัตรูมะพร้าวโดยเฉพาะหนอนหัวดำ โดยแตนเบียนทริคโคแกรมม่า 23 Feb
กรุงเทพโปรดิ๊วส ร่วมมือ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
กรุงเทพโปรดิ๊วส ร่วมมือ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
สนับสนุนเกษตรกรปลูกข้าวโพดมาตรฐาน GAP ย้ำนโยบายไม่รับซื้อ-ไม่นำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากที่รุกป่าและการเผาแปลง – 21 Feb
กรมส่งเสริมการเกษตร ชี้ระยะนี้ทุเรียนเริ่มติดผล
กรมส่งเสริมการเกษตร ชี้ระยะนี้ทุเรียนเริ่มติดผล
เตือนเกษตรกรระวังหนอนเจาะเมล็ด เพิ่มผลผลิตคุณภาพ – อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า 19 Feb
สสก.2 จ.ราชบุรี สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยงกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
สสก.2 จ.ราชบุรี สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยงกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
ระดับพื้นที่ ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร – โดยนายประสาน ปานคง 15 Feb
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอความร่วมมือเกษตรกรพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยางดทำนาปรังรอบสอง
กรมส่งเสริมการเกษตร ขอความร่วมมือเกษตรกรพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยางดทำนาปรังรอบสอง
แนะปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน – ข้อมูลสถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 14 Feb
สสก.2 จ.ราชบุรี เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของหนอนหัวดำในมะพร้าว
สสก.2 จ.ราชบุรี เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของหนอนหัวดำในมะพร้าว
– เพื่อเตรียมการติดตามสถานการณ์หนอนหัวดำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 13 Feb
กรมส่งเสริมการเกษตร พุ่งตรงจุด!
กรมส่งเสริมการเกษตร พุ่งตรงจุด!
พ่นไตรโคเดอร์มากำจัดโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา สกัดก่อนลุกลาม เกษตรน่านเร่งหนุนขยายชีวภัณฑ์คุมโรคแก่เกษตรกรในพื้นที่ 12 Feb
กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนฤดูแล้ง
กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนฤดูแล้ง
เพลี้ยไฟกำลังมา! แนะชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออกหมั่นสำรวจสวนเตรียมรับมือ – อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 08 Feb
กรมส่งเสริมการเกษตร ชี้ช่องทำเงินฝ่าวิกฤตแล้ง
กรมส่งเสริมการเกษตร ชี้ช่องทำเงินฝ่าวิกฤตแล้ง
! เลี้ยงจิ้งหรีด แมลงเศรษฐกิจชอบร้อนโตเร็ว – อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า 04 Feb
กรมส่งเสริมการเกษตร เผยวิธีดูแล
กรมส่งเสริมการเกษตร เผยวิธีดูแล
ผึ้ง-ชันโรง เพื่อเก็บน้ำผึ้งให้ได้คุณภาพช่วงฤดูแล้ง – อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า 01 Feb
สมาคมประกันวินาศภัยไทย จับมือ
สมาคมประกันวินาศภัยไทย จับมือ
กรมส่งเสริมการเกษตร และไทยคม นำระบบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาใช้ช่วยเกษตรกรและสร้างความยั่งยืนให้การประกันภัยพืชผลของไทย 01 Feb
สสก.2 จ.ราชบุรี เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่
สสก.2 จ.ราชบุรี เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่
(Fiaed day) จังหวัดกาญจนบุรี – เพื่อให้เกิดเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคเกษตร 17 Jan
ซีพี แอ็กซ์ตร้า เคียงข้างเกษตรกรไทย
ซีพี แอ็กซ์ตร้า เคียงข้างเกษตรกรไทย
ตั้งเป้าปี 67 เพิ่มรับซื้อผัก-ผลไม้โตกว่า 20% จากปีก่อน – โดยจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรในท้องถิ่น 15 Jan
กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งเครื่องศูนย์อารักขาพืช
กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งเครื่องศูนย์อารักขาพืช
ผลิตขยายชีวภัณฑ์ช่วยเกษตรกรกำจัดศัตรูมะพร้าวตลอดปี 67 ดึง ศจช. พื้นที่เตรียมพร้อมผลิตขยายแตนเบียนบราคอนทุกเดือน! 22 Dec
กรมส่งเสริมการเกษตร ชูบริการ คลินิกพืชเคลื่อนที่เร็ว
กรมส่งเสริมการเกษตร ชูบริการ คลินิกพืชเคลื่อนที่เร็ว
จุดเด่นเกษตรนครปฐม – รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า คลินิกพืชเคลื่อนที่เร็ว 18 Dec
กรมส่งเสริมการเกษตร ชี้ช่วงข้ามปี!
กรมส่งเสริมการเกษตร ชี้ช่วงข้ามปี!
มะม่วงเริ่มติดผลเล็ก แนะหมั่นสำรวจสวนป้องกันศัตรูผลผลิต – รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า 18 Dec
เกษตรเขต 2 ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร
เกษตรเขต 2 ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร – โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบสถานการณ์การเผาในพื้นที่การเกษตร และPM2.5 15 Dec
เกษตรเขต 2 ร่วมโครงการสัมมนาการบริหารจัดการธนาคารอาหารชุมชนต้นแบบ
เกษตรเขต 2 ร่วมโครงการสัมมนาการบริหารจัดการธนาคารอาหารชุมชนต้นแบบ
กรมส่งเสริมการเกษตร – โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับอำเภอ จังหวัด เขต ส่วนกลาง 15 Dec