ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๙:๐๑ น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ข่าวประชาสัมพันธ์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร”

เนสท์เล่ มอบรางวัลชนะเลิศแก่นักศึกษาครูในการประกวดสื่อการสอนโภชนาการภายใต้ โครงการเด็กไทยสุขภาพดี ทั่วไป—๑๐ มิ.ย. ๖๒

เมื่อเร็วๆ นี้ โครงการเด็กไทยสุขภาพดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เนสท์เล่เพื่อเด็กสุขภาพดี (Nestle for Healthier Kids) โดย บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และองค์กรพันธมิตรภาครัฐ จัดพิธีมอบรางวัลแก่นนักศึกษาครูจากวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เนสท์เล่ ติดปีกครูรุ่นใหม่ จัดประกวดสื่อการสอนด้านโภชนาการ พร้อมเวิร์กช็อปติวเข้มนักศึกษาครู ร่วมเสริมสร้างเด็กไทยสุขภาพดี ยุค 4.0 ทั่วไป—๑๓ ก.พ. ๖๒

เนสท์เล่ ติดปีกครูรุ่นใหม่ จัดประกวดสื่อการสอนด้านโภชนาการพร้อมเวิร์กช็อปติวเข้มนักศึกษาครู ร่วมเสริมสร้างเด็กไทยสุขภาพดี ยุค 4.0 เนสท์เล่จัดโครงการประกวดสื่อการสอนเสริมสร้างโภชนาการ พร้อมติวเข้มนักศึกษาวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สาขาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ทั่วไป—๑๑ ก.พ. ๖๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค.-15 มี.ค.62 ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.aru.ac.th ใบสมัครสำหรับนักศึกษาปกติ

Gossip News: มรภ.พระนคร ประกาศสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง ผอ.ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร ทั่วไป—๒๐ ก.ย. ๖๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกาศสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมพระนคร จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารกิจการศูนย์วัฒนธรรมพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏโคราช จับมือ หน่วยงานรัฐ เปิดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นพัฒนารถไฟความเร็วสูง ทั่วไป—๔ ก.ย. ๖๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้ทำการศึกษาวิจัยผลกระทบจากการดำเนินโครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพ-หนองคาย 5

รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกรรมการ และ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั่วไป—๗ พ.ค. ๖๑

รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกรรมการ และ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มรพ.วิชัยเวชฯ ได้รับรางวัล"ต้นธรรม" บุคคลผู้มีคุณธรรมต้นแบบแห่งปี 2561 จัดโดย มูลนิธิจิตตโสภณภาวนา ณ หอประชุมพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วันที่

Art thesis exhibition YOUNG SHOW Visual Communication Design ทั่วไป—๒ มี.ค. ๖๑

รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ภายใต้ชื่อ "Young Show" ซึ่งเป็นการจัดแสดงผลงานการออกแบบของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชา ออกแบบนิเทศศิลป์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ภาพข่าว: วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ทั่วไป—๒๐ ก.พ. ๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลปัจจุบัน ทรงมอบพระบรมราโชบายด้านการศึกษาผ่านองคมนตรี ใจความตอนหนึ่งว่า "...ให้แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้ทำงานให้เข้าเป้าในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน...". มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นำโดย รักษาการอธิการบดี

ราชภัฏโคราช ให้การต้อนรับ ราชภัฏพระนคร ศึกษาดูงานด้านการวิจัย ทั่วไป—๑๕ ม.ค. ๖๑

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร น้อยน้ำใส รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561 ทั่วไป—๑๒ ธ.ค. ๖๐

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สอบถามข้อมูลโทร.035-241196 (สาขาสหวิทยาการอิสลาม 089-9294525)

ขอเชิญชมฟรี การแสดงหุ่นละครเล็ก ชุด หนึ่งในโลกา มหาสงครามกำเนิดมนุษย์ บันเทิง—๖ พ.ย. ๖๐

จัดขึ้นโดยคำปรึกษา ของ รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา เป็นการแสดงหุ่นละครเล็กที่ นาฎยบางกอก ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดขึ้น แสดงโดยยุวศิลปิน ที่ชนะเลิศการประกวด การเชิดหุ่นโลกประจำปี 2016 รวมทั้งได้รางวัลเยาวชนยอดเยี่ยม ณ เมืองวูช

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมอบเครื่องดนตรีไทย (เครื่องเป่า) แก่วงดุริยางค์ไทย 4 เหล่าทัพ ทั่วไป—๒๕ ต.ค. ๖๐

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.45 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัย ได้มอบเครื่องดนตรีไทย เครื่องเป่า จำนวน 4 ชุด แก่วงดุริยางค์ไทยของสี่เหล่าทัพ คือ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และตำรวจ

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ทั่วไป—๑๙ ต.ค. ๖๐

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ และพระราโชบายของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาระบบการศึกษา พัฒนาคุณภาพของครู และยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

RBRU นักวิจัยโดดเด่น มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี ต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั่วไป—๑๙ ต.ค. ๖๐

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ครม. ไฟเขียวลงนามความร่วมมือด้านวัฒนธรรมล้านช้าง-แม่โขง 6 ชาติสมาชิก ทั่วไป—๑๙ ก.ย. ๖๐

เมื่อวันที่ 19 กันยายน นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรภาคกลาง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่า ที่ประชุม

PRNU Job Education fair และ งานประกวด PRNU IDOL 2017 - 25 กค 60 ทั่วไป—๑๙ ก.ค. ๖๐

ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน PRNU Job & Education fair ในวันที่ 25 กค 2560 ณ ชั้น 2 ตึกบูรณาการเชิงวิชาชีพ (7-11) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เวลา 9.00 – 16.30 น ในงานมีมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การประกวดในโครงการ "PNRU IDOL 2017

PNRU Job Education Fair 2017 และ งานประกวด PNRU Idol 2017 หนุ่มสาวบุคลิกภาพดี - 25 กค ทั่วไป—๔ ก.ค. ๖๐

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับ เว็บไซต์ AEC Job Listing จัดงานมหกรรมงานว่าง และงานประกวดหนุ่มสาวบุคลิกภาพดีแห่ง PNRU ปี 2517 ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 –

PNRU Job Education Fair 2017 ทั่วไป—๒๐ มิ.ย. ๖๐

AecJoblisting.com ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน PNRU Job & Education Fair 2017 ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ. อาคารโรงอาหาร 7 -11 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ สมัครงาน Part Time และงานประจำ

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 62 ทั่วไป—๓ เม.ย. ๖๐

เมื่อวันที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ วิริยะวัฒนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 62

วิทยาลัยการฝึกหัดครู ม.ราชภัฏพระนคร พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดอบรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ทั่วไป—๓๐ มี.ค. ๖๐

วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดสร้างสรรค์" เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นครู และบุคลากรทางการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด จำนวน ๔๐ คน มีความรู้ ความเข้าใจ

ราชภัฏพระนครจับมือเครือข่ายวิชาการและงานวิจัยจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC ทั่วไป—๑๖ มี.ค. ๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาพข่าว: ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ทั่วไป—๒๑ ก.พ. ๖๐

นางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ โครงการ "แบรนด์ยังบลัด พลังเพื่อเลือดใหม่" นำหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต จากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมงานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า พวกเราเหลือง-แดง วาระ 111 ทั่วไป—๕ ต.ค. ๕๙

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะจัดงานเลี้ยงคืนสู่เหย้า "ศิษย์เก่าพวกเรา เหลือง-แดง" วาระ 111 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเป็นการพบ

จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม โดย ทั่วไป—๑๙ ส.ค. ๕๙

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์

ดร.ภูวนาท คุนผลิน ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวช่อง GMM25 เป็นวิทยากรรับเชิญพิเศษ กิจกรรม ทั่วไป—๑๓ ก.ค. ๕๙

ดร.ภูวนาท คุนผลิน ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวช่อง GMM25 เป็นวิทยากรรับเชิญพิเศษ ร่วมเสวนาในหัวข้อ ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษานิเทศศาสตร์ ในกิจกรรม "ภาษาเพื่อการสื่อสารในรั้วมหาวิทยาลัย" จัดโดยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับ ช่อง GMM25

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับ ช่อง GMM25 จัดกิจกรรม บันเทิง—๒๘ มิ.ย. ๕๙

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับ ช่อง GMM25 จัดกิจกรรม "ภาษาเพื่อการสื่อสารในรั้วมหาวิทยาลัย" โครงการการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่สถานศึกษา โดยมีวิทยากรรับเชิญพิเศษ "ดร.ภูวนาท คุนผลิน" ผู้อำนวยการฝ่ายข่าว ช่อง GMM25

ARU:มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมต้อนรับเยาวชนจากดินแดนภาคใต้ 240 คน อย่างอบอุ่น ทั่วไป—๑ เม.ย. ๕๙

24 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หนึ่งในคณะกรรมการพิธีปิดโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 27 ได้จัดกิจกรรมพิธีปิดโครงการ โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ เป็นประธานในพิธีปิด

บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่ 13 ผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ทั่วไป—๓๐ มี.ค. ๕๙

กิจกรรมวันอนุรักษณ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะจัดพิธีมอบรางวัล "บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ" ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 แด่บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา ทั่วไป—๓๐ มี.ค. ๕๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 (รอบ 2) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม - 30 เมษายน 2559 สมัครด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ www.aru.ac.th สอบถามข้อมูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีปิดโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 27 ทั่วไป—๒๒ มี.ค. ๕๙

24 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หนึ่งในคณะกรรมการพิธีปิดโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 27 ได้จัดกิจกรรมพิธีปิดโครงการ โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ เป็นประธานในพิธีปิด