ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๙:๕๔ น.

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ข่าวประชาสัมพันธ์ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น”

เพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้า—๒๘ ม.ค. ๕๙

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 2 ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนสำหรับผู้ประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

สภาพัฒนาการเมืองจัดเวทีถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านบางระจันสู่ลูกหลานวีรชนสิงห์บุรี ทั่วไป—๒๘ ธ.ค. ๕๘

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ได้มีการจัดเวทีถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านบางระจันสู่ลูกหลานวีรชนสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ อุทยานวีระชนค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีรองนายก อบจ.สิงห์บุรี นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา กล่าวเปิดงาน

งานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ไลฟ์สไตล์—๘ ธ.ค. ๕๘

พิธีทำบุญตักบาตร จำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ขบวนแห่เฉลิมฉลองเปิดฤดูการท่องเที่ยว การแสดงดนตรี นาฎศิลป์ และวัฒนธรรม 4 ภาค การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ข้อมูลการติดต่อ ชื่อ ททท. สำนักงานภูเก็ต ททท. สำนักงานภูเก็ต ที่อยู่ เทศบาลเมืองป่าตอง โทร.0 7634

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดเทศกาลไหมไทยที่โคราช หวังยกระดับไทยสู่ตลาดโลก ทั่วไป—๑๑ ธ.ค. ๕๘

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดสืบสานมรดกล้ำค่าแห่งไทย ผ้าไหมไทยอันทรงคุณค่าที่ทั่วโลกต่างให้การยอมรับ ในงาน " เทศกาลไหมไทยที่โคราชครั้งที่ 16 Thai Silk Festival 2015 "เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างค่านิยมการใช้ผ้าไหมไทยให้แพร่หลายไปสู่นานาประเทศ

เทศกาลไหมไทยที่โคราช ครั้งที่ 16 Thai Silk Festival 2015 ทั่วไป—๑๑ ธ.ค. ๕๘

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดสืบสานมรดกล้ำค่าแห่งไทย ผ้าไหมไทยอันทรงคุณค่าที่ทั่วโลกต่างให้การยอมรับ ในงาน " เทศกาลไหมไทยที่โคราช ครั้งที่ 16 Thai Silk Festival 2015 " เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างค่านิยมการใช้ผ้าไหมไทยให้แพร่หลายไปสู่นานาประเทศ

อ.ส.พ.จัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการ การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน ทั่วไป—๙ ธ.ค. ๕๘

ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2558 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ร่วมจัดนิทรรศการ "โครงการคืนฟ้ามุ่ยสู่ถิ่นที่อยู่อาศัยในธรรมชาติ" ที่องค์การฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์กล้วยไม้ในพื้นที่และป้องกันการสูญพันธุ์ประชากรฟ้ามุ่ยในธรรมชาติ

วธ.นำทูต 20 ประเทศสัญจร สระแก้ว-กัมพูชาชมความงดงาม-เผยแพร่แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ทั่วไป—๙ พ.ย. ๕๘

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า วธ.ได้ดำเนินโครงการวัฒนธรรมสัญจรสำหรับคณะทูตานุทูต เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งมรดกวัฒนธรรมและศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

เปิดศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ทั่วไป—๒๓ ก.ย. ๕๘

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจชุมชน บ้านวังส้มซ่าร่วมกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จัดพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เบโด้ ประกาศผลโรงเรียนต้นแบบ การใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๕๘

สพภ. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ เบโด้ (BEDO) จัดงานประกาศผลการประกวดโรงเรียนต้นแบบ หัวข้อ "การใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพข่าว: สพภ. มอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบ ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๕๘

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) สพภ. หรือ เบโด้ (BEDO) จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดโรงเรียนต้นแบบ "การใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น"รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา

เบโด้ จัดงานประกาศผลและมอบรางวัล พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั่วไป—๗ ก.ย. ๕๘

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ "เบโด้" (BEDO) ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงานประกาศผลและมอบรางวัล กิจกรรมการประกวดเพื่อค้นหาโรงเรียนต้นแบบ หัวข้อ "การใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น" ชิงรางวัลเกียรติยศ

จุฬาฯ ดึงภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ประโยชน์ ถ่านชีวภาพ ปรับปรุงคุณภาพดิน เพิ่มผลผลิต ทั่วไป—๔ ก.ย. ๕๘

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาเร่งวิจัยหาเครื่องมือช่วยเหลือภาคการเกษตรไทย ดึงภูมิปัญหาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ นำถ่านชีวภาพมาช่วยปรับปรุงคุณภาพดินและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืนในภาคการเกษตรและอาหาร รศ.ดร.ทวีวงศ์ ศรีบุรีนักวิจัย จุฬาฯ เปิดเผยว่า

ภาพข่าว: มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2558 สร้างสรรค์ความหลากหลายทางชีวภาพ ทั่วไป—๒๐ ส.ค. ๕๘

ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย (ที่สามจากขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ หรือ เบโด้ เป็นประธานงานแถลงข่าวประกาศความพร้อมการจัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์ความหลากหลายทางชีวภาพ

คณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลงาน พ่อหมอสอย หมอไทยดีเด่นระดับเขต58 สุขภาพ—๑๓ ก.ค. ๕๘

คณะผู้ทรงคุณวุฒิและทีมงานที่เกี่ยวข้อง นำโดยนายวิชัย โชควิวัฒน ประธานคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ ลงพื้นเยี่ยมชมผลงานพ่อหมอสอย เพชรฤทธิ์ หมอไทยดีเด่นระดับเขต ปี 2558 โดยมีคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ประกอบด้วย

ครบเครื่อง ครัว 4 ภาค เทศกาลความอร่อยจากทั่วทิศ ณ อีทไทย สินค้า—๒ ก.ค. ๕๘

อีทไทย (Eathai) ศูนย์รวมสตรีทฟู้ดและครัว 4 ภาค จัดมหกรรม "ครบเครื่อง ครัว 4 ภาค" เทศกาลความอร่อยจากทุกภาคของประเทศไทย ชวนลิ้มลองสุดยอดอาหารอันเป็นเอกลักษณ์จาก 4 ภูมิภาค พร้อมเพลิดเพลินกับการเลือกชมสินค้าที่ระลึกยอดนิยม จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ อีทไทย ชั้น

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน สุดยอด 40 ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ จากล้านนาสู่อันดามัน ณ ทั่วไป—๑๗ มิ.ย. ๕๘

จังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ ( Nohmex) จัดโครงการพัฒนารูปแบบและเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในรูปแบบของ

คลินิกเทคโนโลยี ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น บันทึกเทปรายการ Science Hit ทั่วไป—๒๗ พ.ค. ๕๘

เมื่อวันที่ 7 และ 13 พฤษภาคม 2558 คลินิกเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ดร.บุษราคัม ป้อมทอง รองผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี พร้อมด้วย นายยุทธนา ตอสกุล ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี และบุคลากรคลินิกเทคโนโลยี จำนวน 3 คน

ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เมืองสองแคว สู่ทักษะชีวิต พัฒนา ผลิตภัณฑ์ สร้างอาชีพ-เสริมรายได้ที่ ทั่วไป—๒๐ พ.ค. ๕๘

เพราะจังหวัดพิษณุโลกมีผืน “ดิน” อันอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นแหล่งเพาะปลูก “กล้วย” คุณภาพดีโดยเฉพาะ “กล้วยตาก” บางกระทุ่ม ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัด นอกจากนี้ “ดิน” ของเมืองสองแควยังเหมาะสมสำหรับการผลิตเป็น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ ทักษะอาชีพ สืบสานงานหัตถกรรม ทอเสื่อกก ที่ ทั่วไป—๗ พ.ค. ๕๘

“ต้นกก” เป็นพืชธรรมชาติที่ขึ้นอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะที่อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี การทอเสื่อกกนั้นนับเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีการสืบสานมายาวนาน โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนของทุกปี

กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกประกาศยกเลิกการแจ้งข้อมูล และการขอรับบริการข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ทั่วไป—๒๔ มี.ค. ๕๘

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ตามที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกประกาศและระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การแจ้งข้อมูลและขอรับบริการข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ดูแล

อุดหนุน ผลิตภัณฑ์ไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในงาน Shop Smile by MOL ทั่วไป—๒๕ ก.พ. ๕๘

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ร่ วมกับ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี จัดงาน Shop & Smile by MOL ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2558 ณ Cascata ชั้นจี ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค “Shop & Smile

งานแสดงสินค้า GI ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ความภูมิใจสู่สากล The Northern GI Thai Products: Wisdom to ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๘

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ในฐานะพาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคเหนือ จัดงานแสดงสินค้า GI ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ความภูมิใจสู่สากล (The Northern GI Thai Products: Wisdom to The World) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดเชิงนวัตกรรมให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน (Innovative

บูรณาการ ใบชา พัฒนาการเรียนรู้ที่ รร.บ้านห้วยชมภู เพิ่มมูลค่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๘

แม้ว่า “ชา” จะเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงและสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเชียงราย แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่า “ชนเผ่าอิ้วเมี้ยน” หรือ “ชาวไทยภูเขาเผ่าเย้า” บ้านห้วยชมภู จังหวัดเชียงราย

วธ. สนับสนุนโครง KAIN DI SELATAN ผ้าดี ที่ชายแดนใต้ สร้างความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั่วไป—๒๓ ธ.ค. ๕๗

นายอนันต์ ชูโชติ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเมื่อเร็วๆนี้ ว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการเร่งแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำยุทธศาสตร์ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อให้เกิดกระบวนการพูดคุยอย่างสันติสุข

ส้มซ่า นวัตกรรมจากพลังของชุมชน...ด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้า—๒๖ พ.ย. ๕๗

“ลิปกลอสส้มซ่าของชุมชนเราไม่ธรรมดานะ ได้รับรางวัลระดับประเทศมาแล้ว”เสียงบ่งบอกความภาคภูมิใจของแม่ ขณะส่งลิปกลอสสีแดงสดให้ฉัน พลอยทำให้ฉันออกอาการตื่นเต้นตามไปด้วย สบโอกาสให้แม่ได้สาธยายขยายความ ซึ่งนั่นทำให้ฉันได้ตระหนักว่า

กรมป่าไม้ - บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จัดงานแถลงข่าวหัวข้อแนวทางการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อลดโลกร้อน ทั่วไป—๒๙ ส.ค. ๕๗

ป่าชุมชนบ้านดงป่ายูง ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งได้รับรางวัล ป่าชุมชนดีเด่น ด้าน "การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน" 12.00 น. จบงานแถลงข่าว / ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง BB 201 14.00 น. พิธีมอบรางวัลโครงการคนรักษ์ป่า

ปลาส้มอบแผ่นปรุงรสสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยวทางเลือกใหม่คนรักสุขภาพ ไขมันต่ำ ทั่วไป—๔ พ.ย. ๕๗

“ปลาส้ม” เป็นอาหารพื้นบ้านของไทยที่รับประทานกันได้ทั่วประเทศ โดยเป็นการถนอมอาหารแบบ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการนำปลา เกลือ กระเทียม และข้าวสุก หมักจนมีรสเปรี้ยว ซึ่งเป็นที่นิยมบริโภคกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างแพร่หลายและขยายไปสู่ภาคอื่นๆ

สสส.หนุนเยาวชนล้านนาค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น ลดอคติคนภาคเหนือ ทั่วไป—๒๘ ต.ค. ๕๗

นางสาวสุธินี ชุติมากุลทวี อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้จัดการโครงการ “พลังปัญญาชน สร้างสรรค์ชุมชนล้านนา” ซึ่งเปิดพื้นที่ให้เยาวชนภาคเหนือ พัฒนาความเป็นจิตอาสา เรียนรู้ภูมิปัญญากับชาวบ้าน และกลุ่มชาติพันธุ์

ศูนย์การเรียนรู้ดินผสมใบไม้ตำบลม่วงค่อม จ.ลพบุรี สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั่วไป—๒๔ ต.ค. ๕๗

“ดิน” เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำเกษตรของชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของพืชพรรณนานาชนิด หากดินไม่มีคุณภาพ ต้นไม้ หรือนาข้าวของเกษตรกรก็จะเจริญเติบโตไม่ดี ไม่ได้ผลผลิตตามความต้องการ

ไทยพาณิชย์ เชิญร่วมงาน SCB - OTOP ครั้งที่ 3 ปักหมุด ของอร่อย ของดี หุ้น—๙ ต.ค. ๕๗

ธนาคารไทยพาณิชย์ ขอเชิญร่วมงาน SCB - OTOP ครั้งที่ 3 “ปักหมุด ของอร่อย ของดี ทั่วไทย” ระหว่างวันที่ 13 -17 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00-19.00 น. ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ รัชโยธิน ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น