ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๕:๑๒ น.

ทักษะสมอง ข่าวประชาสัมพันธ์ “ทักษะสมอง”

Dow แจกฟรีเคล็ดลับเลี้ยงบุตรหลานให้เก่งและดี ผ่านสารคดีอีเอฟออนไลน์ 200 ตอน ปฏิทินข่าว—๑๕ มิ.ย. ๖๓

ต่อยอดจากความสำเร็จของโครงการ “ดาว อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุก” ซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ล่าสุด กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ขยายผลโครงการฯ ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาทักษะสมองอีเอฟ (Executives Functions)

CAT ร่วมมือ TESA และ ม.พะเยา หนุนเด็กไทยประชันทักษะสมองกล สร้างผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสังคมสูงวัย ทั่วไป—๑๕ ม.ค. ๖๓

CAT สนับสนุนการแข่งขันทักษะสมองกล "TESA Top Gun Rally ครั้งที่ 14" เล็งผลักดันเยาวชนสายไอทีคอมพิวเตอร์เป็นบุคลากรรุ่นใหม่พัฒนาประเทศ เน้นสร้างประสบการณ์ทำงานบนโครงข่าย LoRaWAN หวังต่อยอดโซลูชันด้าน Smart City บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT

ภาพข่าว: CAT และ ม.พะเยา ร่วมสนับสนุน TESA จัดประชันทักษะสมองกลฝังตัว ปฏิทินข่าว—๒๘ พ.ย. ๖๒

ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ นายกสมาคมสมองกลฝังตัวไทย ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา และพันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรมลูกค้า แคร์คนที่คุณรักมากกว่าใคร ทั่วไป—๒๖ ก.ย. ๖๒

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดย นายแพทย์ มาร์ค สุนทรเกศ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ (ที่ 6 จากซ้าย) จัดกิจกรรมลูกค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟ "แคร์คนที่คุณรักมากกว่าใคร" เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวก กับการพัฒนาทักษะสมอง จากพญ.เสาวภา

EF: Executive Functions ปรับพฤติกรรม ฝึกทักษะสมอง พัฒนาสมาธิเด็ก ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๖๒

การคิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น และปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข คือการฝึกทักษะสมองสำคัญที่เรียกว่า EF หรือ Executive Functions คือ ทักษะการบริหารจัดการตนเองขั้นสูง

ภาพข่าว: ผลวิจัยโครงการ ดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุก ทั่วไป—๓ ก.ค. ๖๒

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย โดย นางวชิราพร โพธิพงษ์ ผู้จัดการด้านกิจการสัมพันธ์ประจำโรงงาน และสถาบันรักลูก จัดการอบรมเชิงวิชาการด้านการพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ หรือ Executive Functions (EF) ให้แก่ผู้ปกครอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่มาบตาพุดกว่า

ภาพข่าว: ดาว ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และองค์ความรู้ ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ ในงาน TEP Forum ทั่วไป—๑๗ มิ.ย. ๖๒

นางภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ "ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ" หรือ Executive Functions (EF) และประสบการณ์การนำองค์ความรู้ EF ไปขยายผลภายใต้โครงการ ดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ

หนุนเสริมพลังชุมชนต้นแบบ ร่วมบ่มเพาะทักษะสมอง EF เด็กปฐมวัย ตอบโจทย์ ทั่วไป—๑๑ มี.ค. ๖๒

สถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอพญาเม็งราย จ.เชียงราย โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. นำความรู้เรื่องการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า EF

CAT สนับสนุนประชันทักษะสมองกลฝังตัว ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 13 นำโครงข่าย LoRaWAN และระบบ CLOUD ทั่วไป—๒๑ ม.ค. ๖๒

โครงข่าย LoRaWAN และระบบ CLOUD Computing คือเทคโนโลยีพื้นฐานที่จะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมใหม่ เพราะทำหน้าที่เชื่อมโยงการใช้งานอุปกรณ์ IoT ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบการทำงานที่ส่งสัญญาณได้ในระยะไกล และใช้พลังงานต่ำ ทำให้ CAT

CAT นำโครงข่าย LoRaWAN และระบบ CLOUD Computing สนับสนุนการประชันทักษะสมองกลฝังตัว ไอที—๗ ม.ค. ๖๒

CAT นำโครงข่าย LoRaWAN และระบบ CLOUD Computing ร่วมสนับสนุน TESA จัดแข่งขัน TESA Top Gun Rally 2019 หนุนสร้างนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวเพื่ออนุรักษ์โบราณสถานแห่งชาติ ดร.ณัฎฐวิทย์ สุฤทธิกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและผลิตภัณฑ์สื่อสารไร้สาย

ผนึกกำลัง TESA กรมศิลป์ มศก. และ CAT จัดประชันทักษะสมองกลฝังตัว ระบบจัดการโบราณสถานแห่งชาติ ทั่วไป—๑๙ ธ.ค. ๖๑

วันนี้ (18 ธันวาคม 2561) ดร.ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ อุปนายกสมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) นายสถาพร เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการกองโบราณคดี กรมศิลปากร ผศ.ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และพันเอก สรรพชัย

ปลุกโลกจินตนาการหนูน้อย พัฒนาทักษะสมองปฐมวัย ด้วยหนังสือภาพ ไร้ตัวอักษร ชุด Mamoko ดูดีดี ทั่วไป—๒๘ มี.ค. ๖๑

ทักษะสมอง EF หรือ Executive Functions เป็นทฤษฎีการพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัย ที่แพร่หลายในช่วงหลายปีหลังนี้ ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องดีที่คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ หันมาตื่นตัวในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการทางสมองของลูกรัก ผ่านสื่อพัฒนาเด็กที่สร้างสรรค์ ดังนั้น

กพร. เทรนครูฝึก มุ่งกระจายทักษะสมองกล ทั่วไป—๒๖ มี.ค. ๖๑

กพร. กระทรวงแรงงาน พัฒนาครูฝึก เพิ่มทักษะสมองกลฝังตัว กระจายความรู้สู่คนทำงาน ยกระดับเกษตรเป็น Smart Farmers นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าในปัจจุบันระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) ซึ่งเป็นชิปขนาดจิ๋ว

Thailand EF Partnership จัดแถลงผลโครงการวิจัยผลการใช้เครื่องมือ EF ทั่วไป—๑๖ ม.ค. ๖๑

แถลงผลโครงการวิจัยผลการใช้เครื่องมือ EF Guideline ต่อทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จในเด็กปฐมวัย และการวิจัยเชิงปฏิบัติการวิพากษ์เพื่อการพัฒนาทักษะการสอนของครูปฐมวัยด้วยเครื่องมือ EF Guideline วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 ณ

อาร์แอลจี ขับเคลื่อนทักษะสมอง EF สู่กลุ่มปฐมวัย ประสบผลสำเร็จ ทั่วไป—๗ ธ.ค. ๖๐

สถาบันอาร์แอลจี มุ่งมั่น ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการทักษะพัฒนาสมอง Executive Functions (EF) สู่ครูปฐมวัยและผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง หลังได้รับการตอบรับและร่วมมือขับเคลื่อน เกินคาดหมาย เพราะผู้เกี่ยวข้องพิสูจน์ได้ว่า

บริษัทรักลูกกรุ๊ปจำจัด จัดอบรมครูสพฐ. หลักสูตรการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย ทั่วไป—๑๙ ต.ค. ๖๐

สถาบันอาร์แอลจี (รักลูกเลิร์นนิ่งกรุ๊ป) ได้ จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย" ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก สพฐ. จำนวน 4 รุ่น โดยมีนักวิชาการศึกษา ครูทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมจำนวนกว่า 300

ปิดเทอมนี้มาเพิ่มพลังความคิดกับ..ค่าย Super Brain ด้วยทักษะพัฒนาสมองส่วนหน้า ทั่วไป—๖ ก.ย. ๖๐

มาแล้ว!! ค่าย SUPER BRAIN เพื่อการพัฒนาทักษะสมอง EF ร่วมเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสนุกสนาน พร้อมกับพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ กับ สถาบันรักลูก กรุ๊ป ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กมากกว่า 30 ปี ค่าย Super Brain ด้วยทักษะพัฒนาสมองส่วนหน้า EF

นานมีบุ๊คส์จัดกิจกรรมปั้นอัจฉริยะจิ๋ว ฝึกทักษะสมอง ประลองความจำ ทั่วไป—๒๒ มิ.ย. ๖๐

สมองของคนเราเป็นส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับความจำ ซึ่งคนแต่ละคนมีความสามารถในการจำเรื่องต่างๆ ไม่เท่ากัน เนื่องจากปัจจัยหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรม ความสมบูรณ์ของร่างกาย สิ่งแวดล้อม การเลี้ยงดู แต่รู้หรือไม่ว่าความสามารถในการความจำของคนเราพัฒนาได้

นานมีบุ๊คส์เชิญผู้เชี่ยวชาญแนะวิธีเล่นกับลูกให้ได้ EF เพื่อพัฒนาทักษะสมองที่สำคัญต่อเด็กปฐมวัย ทั่วไป—๕ เม.ย. ๖๐

ทฤษฎี EF หรือ Executive Functions ที่ถูกพูดถึงกันอย่างแพร่หลาย นับเป็นทฤษฎีที่สำคัญในการพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัย ฉะนั้นจะดีแค่ไหนหากคุณพ่อคุณแม่ สามารถนำทฤษฎีดังกล่าวมาใช้กับลูกน้อย ได้เกิดประโยชน์สูงสุดนานมีบุ๊คส์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำทฤษฎี EF

กิจกรรม เล่นกับลูกอย่างไรจึงจะได้ EF เรียนรู้การพัฒนาทักษะ EF ทั่วไป—๒ ก.พ. ๖๐

นานมีบุ๊คส์ ชวนผู้ปกครองร่วม workshop พัฒนาทักษะสมองลูกน้อยเพื่อชีวิตที่สำเร็จในกิจกรรม "เล่นกับลูกอย่างไรจึงจะได้ EF "คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และมีความสุขเป็น โดยวิทยากร ครูก้า กรองทอง บุญประคอง ผู้เชี่ยวชาญด้านEF

เมื่อโลกก้าวสู่ยุคดิจิตอล 4 ทักษะสมองแห่งอนาคตที่ลูกต้องมี สินค้า—๑๔ ต.ค. ๕๙

ในยุคดิจิตอลที่ทุกอย่างพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารเพิ่มปริมาณขึ้นเป็นสองเท่าในทุกๆ10ปี และยังมีสื่อต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงทุกคนได้ทุกที่ การเลี้ยงดูเด็กยุคนี้ในแบบเดิมๆ อาจไม่เท่าทันต่อสังคมดิจิตอลที่เขาต้องเจอ หรือในทางตรงกันข้าม

รักลูก แฟมิลี่ เฟสติวัล 2016 ชวนพ่อแม่สร้างทักษะสมองให้ลูก 30 ก.ย. 2 ต.ค. ฮอลล? 106 ไบเทค ทั่วไป—๒๓ ก.ย. ๕๙

กลุ่มบริษัท อาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) ชวนพ่อแม่ยุคใหม่สร้างทักษะสมองให้ลูกน้อย เพื่อชีวิตที่สำเร็จและเท่าทันโลกศตวรรษที่ 21 ในงาน "รักลูก แฟมิลี่ เฟสติวัล 2016" มหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรมความรู้สำหรับครอบครัว ด้วยแนวคิด "Executive Functions:

เตรียมตัวให้พร้อมกับมหกรรม งานรักลูก Family Festival 2016 สินค้าลดราคาถึง ทั่วไป—๒๑ ก.ค. ๕๙

มหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรมความรู้สำหรับ­ครอบครัวตอน "EF ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ" อลังการกับสินค้าหลากหลายสำหรับแม่ และ เด็ก ตั้งแต่ตั้งครรภ์ – 9 ปีพร้อมส่วนลดกว่า 80% กับงาน "รักลูกFamily Festival 2016" ปีที่ 17 ครั้งที่ 20 จัดวันที่ 30

นานมีบุ๊คส์ชวนพ่อแม่ใช้หนังสือ EF พัฒนาทักษะสมองลูกรัก เพราะอนาคตของลูกขึ้นอยู่กับทักษะ EF ทั่วไป—๑๒ ก.ค. ๕๙

ลูกของใครใครก็รัก แต่จะรักลูกถูกทางหรือเปล่าต้องดูให้ดี เพราะสมัยนี้เทคโนโลยีเข้ามาสู่เด็กอย่างง่ายดาย พ่อแม่หลายท่านเห็นลูกมีความสุขเมื่อใช้เวลาอยู่กับแท็บเล็ตก็หยิบยื่นให้ทุกเมื่อยามที่ลูกร้องไห้งอแง ถึงเวลาแล้วที่พ่อแม่ยุคใหม่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง

คุณแม่ขาช็อป พร้อมหรือยัง !! กับเทศกาล FamilyFestival สินค้าลดราคามากมายแบบจัดเต็ม สินค้า—๔ ก.ค. ๕๙

อลังการกับสินค้า แม่ และ เด็ก ตั้งแต่ตั้งครรภ์ - 9 ปีพร้อมส่วนลดกว่า 80% กับงาน"รักลูกFamily Festival 2016" ปีที่ 17 ครั้งที่ 20 จัดวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2559 ณ ไบเทค บางนา ฮอลล์ 106 - ช็อปสินค้าราคาพิเศษ พร้อมกับความรู้ในเรื่อง "EF ทักษะสมอง

เปิดแล้วนะค้า งานรักลูก Family Festival 2016 ทั่วไป—๒๘ มิ.ย. ๕๙

มางานนี้งานเดียวได้ครบทุกสิ่งสำหรับครอบครัวกับ.....มหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรมความรู้สำหรับ­ครอบครัวตอน "EF ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ"อลังการกับสินค้าหลากหลายสำหรับแม่ และ เด็ก ตั้งแต่ตั้งครรภ์ - 9 ปีพร้อมส่วนลดกว่า 80% กับงาน "รักลูกFamily

ปปส. ห่วงใยอนาคตของชาติ เตรียมสร้างชุดของเล่นพัฒนาทักษะ EF ในเด็กปฐมวัย ทั่วไป—๒๕ ม.ค. ๕๙

เมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ กลุ่มบริษัทอาร์แอลจี(รักลูก กรุ๊ป) น.ส.สุภาวดี หาญเมธี ประธานสถาบันอาร์แอลจี กล่าวในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หนังสือและการอ่าน เครื่องมือพัฒนาถึงการพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions(EF) จัดโดยรักลูกกรุ๊ป

กลุ่มอาร์แอลจี จับมือ 5 พันธมิตร ผลักดันเรื่อง EF-Exclusive Functions หรือทักษะสมองในเด็กปฐมวัย ทั่วไป—๗ ก.ย. ๕๘

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องบอลลูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนพระราม 4 กลุ่มบริษัท อาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) ได้จัดงานเสวนา เรื่อง EF (Exclusive Functions) หรือ ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ โดยภายในงานได้เปิดตัว โครงการ Thailand EF

สถาบันอาร์แอลจี จับมือร่วมกับพันธมิตร จัดงานประชุมวิชาการ ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ ทั่วไป—๑๔ ส.ค. ๕๘

สถาบันอาร์แอลจี ในกลุ่มบริษัท อาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) ร่วมกับศูนย์ประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการป้อง กันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.), สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย และบริษัท