ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๑:๔๙ น.

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ “กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน”

กพร. ย้ำผู้ประกอบการต้องเคร่งครัดความปลอดภัยการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่ ทั่วไป—๑๕ มิ.ย. ๖๑

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม สั่งห้ามนำเครื่องมือสื่อสารเข้าบริเวณหน้างานระเบิด ป้องกันแก๊ปไฟฟ้าจุดระเบิด และให้แยกงานเจาะระเบิดกับงานบรรจุวัตถุระเบิดออกจากกัน นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กพร. เสริมทัพการก้าวสู่อุตสาหกรรมไทย 4.0 ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และโลหกรรม ทั่วไป—๑๔ ก.พ. ๖๑

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม มุ่งผลักดันให้ผู้ประกอบการไทย ก้าวสู่อุตสาหกรรมไทย 4.0 ด้วยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และโลหกรรม รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคตของประเทศ

กพร. จับมือภาคเอกชนไทย และกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก อัด 1,200 ลบ. พัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมหลอมโลหะที่เป็นม ทั่วไป—๑๒ ก.พ. ๖๑

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ และภาคเอกชนไทย พัฒนาอุตสาหกรรมหลอมโลหะที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก กว่า 1,200 ล้านบาท

กพร. ตั้งเป้าส่งเสริมและพัฒนาของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทนเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ทั่วไป—๗ ก.พ. ๖๑

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ตั้งเป้าส่งเสริมและพัฒนาของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทนด้านแร่ โลหะ และสารประกอบโลหะ เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ที่เน้นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม การสร้างการมีส่วนร่วม

กพร. เชิญชวนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม อวดโฉมเข้าคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม 2561 ทั่วไป—๒๓ ม.ค. ๖๑

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม เชิญชวนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม สมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อการสร้างแรงจูงใจและแบบอย่างความสำเร็จของภาคอุตสาหกรรมนำสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

กพร. เดินหน้าผลักดันสถานประกอบการเหมืองแร่ ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้โครงการ ทั่วไป—๒๙ พ.ย. ๖๐

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าผลักดันและส่งเสริมผู้ประกอบการเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้โครงการ CSR-DPIM อย่างต่อเนื่อง โดยตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการได้มาตรฐานแล้ว 91

ภาพข่าว: Intelligent Warehouse 2017 นิทรรศการเทคโนโลยีคลังสินค้า ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ทั่วไป—๒๙ ส.ค. ๖๐

ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่ ในฐานะตัวแทนจากกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน "Intelligent Warehouse 2017" นิทรรศการเทคโนโลยีคลังสินค้าและการจัดการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี

กพร. ชี้แจงการพิจารณาคำขออาชญาบัตร ประทานบัตรที่ค้างอยู่จะอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.แร่ใหม่ทันที ทั่วไป—๒๑ ส.ค. ๖๐

นายวิษณุ ทับเที่ยง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ชี้แจงว่า ปัจจุบันกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ยังคงดำเนินการคำขออาชญาบัตร ประทานบัตร ต่ออายุประทานบัตร และใบอนุญาตต่าง ๆ ตามขั้นตอนปกติ

กพร. ประกาศใช้พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 วันที่ 29 สิงหาคมนี้ ทั่วไป—๑๘ ส.ค. ๖๐

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ประกาศใช้พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตอยู่ก่อนแล้ว ให้ถือเป็นการได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่นี้

คณะรัฐมนตรีรับทราบกรอบนโยบายการบริหารจัดการแร่ทองคำ ครอบคลุม 7 ด้าน ทั้งการบริหารจัดการ ทั่วไป—๘ ส.ค. ๖๐

คณะรัฐมนตรีรับทราบกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองคำตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยกรอบนโยบายดังกล่าวจะเป็นแนวทางการบริหารจัดการแร่ทองคำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ ทั้งการบริหารจัดการแหล่งแร่ ผลประโยชน์ตอบแทนแก่รัฐและท้องถิ่น

กพร. แจงไม่มีการชะลอการพิจารณาประทานบัตร รอ พ.ร.บ.แร่ ใหม่ ทั่วไป—๖ มิ.ย. ๖๐

ตามที่ปรากฏข่าวว่ากระทรวงอุตสาหกรรมต้องชะลอการออกใบอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่ต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับ พ.ร.บ.แร่ใหม่ ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 นั้น นายสมบูรณ์ ยินดียั่งยืน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ชี้แจงว่า

SPU : ม.ศรีปทุม จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง TH-LOCODE เชื่อมโยงการค้า ทั่วไป—๑๗ พ.ค. ๖๐

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น. สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง "TH-LOCODE เชื่อมโยงการค้า

กพร. เตรียมพร้อมเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือ ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย - ออสเตรเลีย ทั่วไป—๗ เม.ย. ๖๐

กพร. เตรียมพร้อมเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือ ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม ย้ำคำสั่ง คสช. ระงับการทำเหมืองแร่ทองคำทุกราย ไม่เลือกปฏิบัติ

กพร. กำชับดูแลการทำเหมืองไม่ให้กระทบถ้ำพระโพธิสัตว์ พร้อมประมวลข้อร้องเรียนประกอบการพิจารณาคำขอประทา ทั่วไป—๓๐ มี.ค. ๖๐

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม เผยผลตรวจสอบการทำเหมืองในปัจจุบันไม่ส่งผลกระทบต่อถ้ำพระโพธิสัตว์ แต่กำชับกำกับดูแลการทำเหมืองตามแผนผังและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด

กพร. แจงอาชญาบัตรพิเศษของบริษัท ไชน่า หมิงต๋าฯ เป็นการให้สิทธิสำรวจแร่ ทั่วไป—๑๕ มี.ค. ๖๐

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม ชี้แจงการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษบริษัท ไชน่า หมิงต๋า โปแตช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นการให้สิทธิสำรวจแร่ทางธรณีวิทยาในขั้นรายละเอียด

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(30 มกราคม 2560) ปฏิทินข่าว—๓๐ ม.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--30 ม.ค.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 12.30 น. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวง อุตสาหกรรม จัดงาน “Green Mining Award 2016” ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(30 มกราคม 2560) ปฏิทินข่าว—๒๙ ม.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--29 ม.ค.--อินโฟเควสท์ วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 12.30 น. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวง อุตสาหกรรม จัดงาน “Green Mining Award 2016” ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์

กรมเหมืองแร่ฯ ชวนสัมมนาโลจิสติกส์โชว์เคส 2560 ครั้งที่ 2 ทั่วไป—๑๖ ม.ค. ๖๐

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาโลจิสติกส์ โชว์เคส 2560 ครั้งที่ 2 หัวข้อ "IT และ LEAN กับการจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ" และ"Best Practices การประยุกต์ใช้ IT และ LEAN

กพร. เตรียมพลิกบทบาทปี 60 ชูมิติใหม่การดำเนินงาน รับการขยายตัวของอุตสาหกรรม ทั่วไป—๙ ม.ค. ๖๐

· กพร. ตั้งเป้าเป็นหน่วยงานส่งเสริมการจัดหาวัตถุดิบสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุด และเชื่อมโยงแหล่งแร่ทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างความคล่องตัวของผู้ประกอบการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เปิดบทบาทใหม่ปี 2560

กรมเหมืองแร่ จัดแถลงแนวทางจัดหาวัตถุดิบให้ภาคอุตสาหกรรมไทย และความร่วมมือด้านแหล่งแร่ใน CLMV รับยุค ทั่วไป—๖ ม.ค. ๖๐

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรียนเชิญร่วมแถลงข่าว เปิดศักราช ปี 60 กับแนวทางการจัดหาวัตถุดิบให้กับภาคอุตสาหกรรม พร้อมเปิดโครงการความร่วมมือกับกลุ่มประเทศ CLMV และบทบาทใหม่ของกรมเหมืองแร่ฯ ในการเข้าสู่อุตสาหกรรมยุค 4.0 ใน วันจันทร์ที่ 9 มกราคม

โครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาดและโลจิสติกส์ ปี 2560 ทั่วไป—๕ ม.ค. ๖๐

ผู้รับผิดชอบโครงการ: สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลาดำเนินโครงการ: มกราคม - สิงหาคม 2560 วัตถุประสงค์: 1.

กพร. เผยร่าง พ.ร.บ.แร่ฉบับใหม่ มุ่งเพิ่มประโยชน์ต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—๔ ม.ค. ๖๐

นายสมบูรณ์ ยินดียั่งยืน รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวว่า ร่างพระราชบัญญัติแร่ฉบับใหม่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระที่ 2 และที่ 3 แล้ว เมื่อวันที่ 8

กพร. เปิดมิติใหม่การจัดทำรายงานในรูปแบบข้อมูลและภาพถ่ายจากโดรน เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการทำเหมื ทั่วไป—๒๙ ธ.ค. ๕๙

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดมิติใหม่การตรวจงานเหมืองแร่นำร่องเปิดตัวอากาศยานไร้คนขับพร้อมตั้งเป้าเป็นเครื่องมือสนับสนุนการตรวจสอบและกำกับดูแลการประกอบกิจการเหมืองแร่ในด้านต่างๆ ได้แก่

กพร. เปิดมิติใหม่การจัดทำรายงานในรูปแบบข้อมูลและภาพถ่ายจากโดรน เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการทำเหมื ทั่วไป—๒๙ ธ.ค. ๕๙

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดมิติใหม่การตรวจงานเหมืองแร่นำร่องเปิดตัวอากาศยานไร้คนขับพร้อมตั้งเป้าเป็นเครื่องมือสนับสนุนการตรวจสอบและกำกับดูแลการประกอบกิจการเหมืองแร่ในด้านต่างๆ ได้แก่