ธ.กรุงเทพจัดการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ที่ศูนย์สังคีตศิลป์

07 May 1997

กรุงเทพ--7 พ.ค.--ธ.กรุงเทพ

ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ของ นักเรียนโรงเรียนพัฒนศิลป์การดนตรีและละคร ในวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2540 เริ่มเวลา 17.30 น. ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ชั้น 4 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสะพานผ่านฟ้า ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร--จบ--