กทม.จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

03 Jun 1998

กรุงเทพ--3 มิ.ย.--กปส.

กรุงเทพมหานครจัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และฉีดยาคุมกำเนิด ให้กับสัตว์เลี้ยงในวัด และชุมชนรอบวัด จำนวน 414 วัดทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามโครงการ "ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตวัด และชุมชนรอบวัด" ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2541 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.

จึงขอเชิญชวนประชาชน นำสัตว์เลี้ยงไปรับบริการได้ ตามวัดต่างๆ ใกล้บ้าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สำหรับกำหนดวัน เวลา และสถานที่ให้บริการ โปรดสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสัตวแพทย์สาธารณสุข ฝ่ายควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สำนักอนามัย โทร. 245 3311--จบ--