สยช. ร่วมกับศูนย์สังคีตศิลป์จัดการประกวด “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ชิงถ้วยพระราชทาน

04 Aug 2000

กรุงเทพ--4 ส.ค.--สยช.

สยช. ร่วมกับศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพฯ จำกัด(มหาชน) ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าจากทั่วประเทศร่วมประกวดดนตรีไทย “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2543 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถาบันศึกษา ครูผู้สอนได้ร่วมกันพัฒนา ความรู้ประสบการณ์ทางด้านดนตรีไทย และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย

การประกวดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. ประเภทบรรเลงวงมโหรี

2. ประเภทการบรรเลงเครื่องดนตรีเดี่ยว

3. ประเภทขับร้องเดี่ยว

สถานศึกษาหรือเยาวชนที่สนใจติดต่อสอบถามขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์สังคีตศิลป์ ชั้น 3 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาผ่านฟ้าถนนราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ในวันเวลาราชการ โทร. 282-2396 ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 สิงหาคม 2543--จบ--

-นศ-