ม.ศิลปากรร่วมกัลมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ขอเชิญชมงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17

21 Sep 2000

กรุงเทพฯ--21 ก.ย.--มหาวิทยาลัยศิลปากร

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ กำหนดจัดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 14 กันยายน - 6 ตุลาคม 2543 ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสะพานผ่านฟ้า กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะและส่งเสริมพัฒนาการด้านศิลปะแก่เยาวชน ตลอดจนเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนทำงานศิลปะในลักษณะสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น ผลงานศิลปกรรมที่คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินให้เข้าร่วมแสดงในครั้งนี้ประมาณ 82 ชิ้น ประกอบด้วยผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และอื่น ๆ--จบ--

-อน-