ข่าวประกวดราคาจาก กทม.

26 Feb 2001

กรุงเทพฯ--26 ก.พ.--กทม.

1. สำนักงานเขตบางนา กทม. แก้ไข ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนในสังกัดเขตบางนา จำนวน 7 โรงเรียน ตามโครงการลงทุนเพื่อสังคม เงินกู้ธนาคารโลก ขอเพิ่มเติม ข้อ 5 หลักประกันซอง เงินฯ 172,400.- บาท วางหลักประกันพร้อมกับการยื่นซองฯ

2. สำนักงานเขตคลองเตย กทม. ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ ตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลก (ครั้งที่ 3) เงินฯ 52,750.- บาท หลักประกันพร้อมกับการยื่นซองฯ กำหนดยื่นซองฯ 20 มี.ค. 44 ภายในเวลา 09.00-11.00 น. และเปิดซองฯ เวลา 11.10 น. เป็นต้นไป เอกสารประกวดฯ ชุดละ 1,800.- บาท ซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคลองเตย กทม. ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มี.ค. 44 โทร. 240-2124, 249-7565 ราคากลางงานรายนี้เป็นเงิน 950,000.- บาท

3. สำนักงานเขตดินแดง กทม. ประกวดจัดซื้อพจนานุกรมอิเลคทรอนิคส์ อังกฤษ-ไทย และไทย-อังกฤษ จำนวน 420 เครื่อง เงินฯ 105,000.- บาท วางหลักประกันพร้อมกับการยื่นซองฯ กำหนดยื่นซองฯ 23 มี.ค. 44 เวลา 10.00-10.30 น. และเปิดซองฯ ตั้งแต่เวลา 10.35 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตดินแดง กทม. ในวันและเวลาทำการ ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. – 22 มี.ค. 44 หรือโทร. 246-8544

4. สำนักงานเขตบางกอกน้อย กทม. ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 55 รายการ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เรือไฟเบอร์กลาส โต๊ะ-เก้าอี้ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ วิทยุ เป็นต้น โดยวิธีขายทอดตลาด ในวันที่ 15 มี.ค. 44 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และผู้สนใจติดต่อขอดูของและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางกอกน้อย กทม. ในวันและเวลาทำการ โทร. 424-7879

5. กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กทม. สอบราคาซื้อขวดพลาสติกใส่ยาน้ำ จำนวน 3 รายการ กำหนดยื่นซองฯ และขอรับเอกสารสอบราคา ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 มี.ค. 44 เวลา 09.00-15.30 น. และเปิดซองฯ วันที่ 13 มี.ค. 44 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานธุรการ กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กทม. จุฬาฯ ซ.9 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. โทร. 214-0682

6. สำนักการศึกษา กทม. สอบราคาซื้อลูกคิดสำหรับนักเรียนตามโครงการอบรมสัมมนาครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 จำนวน 1 รายการ กำหนดยื่นซองฯ และขอรับเอกสารสอบราคาในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มี.ค. 44 เวลา 09.00-15.00 น. และเปิดซองฯ วันที่ 20 มี.ค. 44 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายนิเทศ กลุ่มคณิตศาสตร์ หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กทม. โทร. 437-6631-5 ต่อ 505, 506--จบ--

-นห-

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit