สบช.แจ้งเรื่องการใช้ชื่อภาษาอังกฤษ

07 Jan 2003

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--สธ.

สถาบันพระบรมราชชนกได้แจ้งเรื่องการใช้ชื่อภาษาอังกฤษของสถาบันพระบรมราชชนก(สบช.) และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ดังนี้ สถาบันพระบรมราชชนก (PRABOROMARAJCHANOK INSTITUTE OF HEALTH WORKFORCE DEVELOPMENT) ใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า "PIHWD" ชื่อย่อภาษาไทย "สบช"

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ภาษาอังกฤษใช้ว่า Boromarajonani College of Nursing แล้วต่อด้วยชื่อวิทยาลัย เช่น วิทยาลัยบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ใช้ว่า Boromarajonani College of Nursing, Nopparat Vajira-- จบ--

-ตม-