Education Connect Inc จับมือ ยูซีแอลเอ เปิดหลักสูตรบริหารจัดการชั้นสูงในไทย

24 Oct 2002

กรุงเทพฯ--24 ต.ค.--Concepts Alliance

Education Connect Inc เผยจับมือร่วมกับสถาบันชั้นนำชื่อดัง UCLA จากสหรัฐอเมริกา เปิดหลักสูตร UCLA Extension Management Academic ในประเทศไทย มุ่งเสริมศักยภาพด้านการบริหารจัดการ

โครงการ UCLA Extension Management Academy จัดหลักสูตรอบรม 6 เดือน โดยมีสัมมนา 2 ครั้งต่อเดือน มุ่งเน้นทุกหลักสูตรโดยอาจารย์ชั้นนำจาก The university of California Los Angeles (UCLA) จากสหรัฐอเมริกา

"หลักสูตร UCLA Extension เปิดโอกาสทางการศึกษาให้คนไทย ด้านบริหารจัดการจากสถาบันชั้นนำของเรา ดิฉันมั่นใจว่าทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการนี้จะเข้าใจถ่องแท้ถึงทักษะจำเป็นที่จะช่วยพัฒนางานบริหารจัดการของท่านให้ดีขึ้นอย่างทันที" ผู้จัดการด้านการตลาด โครงการ UCLA Extension กล่าว

โครงการ UCLA Extension ได้ร่วมมือจัดอบรมในประเทศไทยมาเป็นระยะ โดยเฉพาะในช่วงย่างก้าวสำคัญ สู่ยุคศตวรรษ 2000 มีการจัดอบรมด้านการบริการจัดการแก่ผู้บริหารไทยในแวดวงไอที และผู้ฝึกฝนทักษะด้านการจัดการ และบัดนี้... เราพร้อมร่วมมือกับ บริษัท Education Connect Inc., ในการสร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการกับประเทศไทยอย่างเต็มที่

"บริษัท Education Connect ได้รับเกียรติให้ทำงานร่วมกับ UCLA Extension เพื่อช่วยให้บุคลากรระดับผู้จัดการในประเทศไทยเป็นผู้บริหารที่ดี โดยหลักสูตรที่เสนอโดย UCLA Extension Academy" คุณจิราภรณ์ ไชยสาสน์ ประธาน Education Connect Inc. กล่าว

ดิฉันใฝ่ฝันตั้งแต่เมื่อครั้งเป็นนักศึกษา อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่จะนำลักษณะการศึกษาแบบนี้มาให้บริการกับคนไทยด้วยราคาที่คนไทยสามารถจ่ายได้ แล้วทำไมคนไทยจะพลาดการศึกษาในระดับสากลเพียงเพราะไม่สามารถจะไปอเมริกาได้ ครั้งนี้อเมริกาเป็นฝ่ายเดินทางมาหาคนไทยเองเลย

หลักสูตรของ UCLA Extension Management ที่จะจัดการสัมมนาขึ้นประกอบด้วยสาขาดังต่อไปนี้

  • กลยุทธและเคล็ดลับการวางแผน
  • การสื่อสารแบบผู้นำ
  • การจูงใจผู้ร่วมงานและการสร้างความภักดี
  • กลยุทธการวางแผนธุรกิจ
  • ภาคปฏิบัติการแข่งขันในตลาด
  • การให้บริการอย่างมีคุณภาพ
  • การติดต่ออย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะนี้ทางสถาบันกำลังเปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมรุ่นแรก ซึ่งจะเริ่มเรียนในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2545 จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2545 ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนหลักสูตรชั้นเลิศมากกว่า 100 ชั่วโมงและจำกัดจำนวนผู้อบรมเพียง 75 คนต่อชั้นเรียนเท่านั้น ค่าเรียน 75,000 บาท สามารถแบ่งจ่ายได้ 3 งวด

ค่าใช้จ่ายในการเรียนหลักสูตรนี้ถูกกว่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับอเมริกาเสียอีก

ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริหารในประเทศไทยจะใช้โอกาสนี้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก โดยการเข้าร่วมหลักสูตรผู้บริหารของ UCLA ดิฉันเองรู้สึกตื่นเต้นที่จะมีโอกาสเช่นนี้เกิดขึ้นในบ้านเรา ดิฉันขอขอบคุณ UCLA ที่ได้มอบหลักสูตรนี้แก่ประเทศไทย" คุณอภิภาวี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ประธาน The Learning Avenue กล่าว

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Education Connect Inc. โทร. 02-9396149 01-9004778 09-8101166--จบ--

-ยอ/ออ/ศน-