ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) ขอเชิญร่วมรำลึกถึงขอเชิญร่วมรำลึกอดีตศิลปินเอกแห่งกรมศิลปากร

12 Jun 2003

กรุงเทพฯ--12 มิ.ย.--ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด(มหาชน) และสำนักพิมพ์มติชนและศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมรำลึกถึงขอเชิญร่วมรำลึกอดีตศิลปินเอกแห่งกรมศิลปากร นักร้องผู้จัดเป็นตำนานหน้าหนึ่งแห่งวงการดนตรีไทยยุครัตนโกสินทร์ ในการแสดงทางวัฒนธรรมครั้งที่ ๗ “แสนคำนึง ถึง ครุเหนี่ยว ดุริยพันธุ์…เสียงสวรรค์แห่งกรุงสยาม” ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๙.๐๐ น. ชมละครพันทางจากกรมศิลปากร เรื่อง ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา รับฟังเพลงมอญร้องไห้เพลงเอกอันลือเลื่องจนเป็นเอกลัษณ์ของครูเหนี่ยว การขับร้องและบรรเลงเพลงไทย โดย ปี่พาทย์วงใหญ่ คณะดุริยะประณีต จากบ้านบางลำพู พร้อมทั้ง ร่วมเสวนาถึงอัตชีวประวัติและผลงานของครูเหนี่ยว โดย นพ.พูนพิศ อมาตยกุล , ครูศิริ วิชเวช และครูแจ้งคล้ายสีทอง ดำเนินรายการโดย อ.อานันท์ นาคคง สนใจสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ ๐ ๒๘๘๐ ๙๔๒๙ ต่อ ๓๓๐๑ และ ๓๓๑๕ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.sac.or.th--จบ--

-สส-