กระทรวงอุตสาหกรรมดันงาน CONBEX 2004 ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางงานก่อสร้างในเอเชีย

05 Feb 2004

กรุงเทพฯ--5 ก.พ.--ไมนด์ ทัช

กระทรวงอุตสาหกรรม ชูยุทธศาสตร์สร้างไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจก่อสร้างในเอเชีย ดันงาน CONBEX 2004 รองรับมูลค่าเศรษฐกิจ 7 แสนล้านบาท

นายพินิจ จารุสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาด้านข้อมูล และอบรมด้านฝีมือแรงงาน จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์เร่งด่วนในปีนี้ โดยร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย จัดงานนิทรรศการและสัมมนาวิชาการเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง หรือ CONBEX 2004 ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมเทคโนโลยีก่อสร้างที่ยั่งยืนเพื่อทรัพยากรที่คุ้มค่า" ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์นี้

"ปี 2547 เป็นปีที่อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าตัวเลขภาคการก่อสร้างจะมีมูลค่าสูงขึ้น ถึง 7 แสนล้านบาท อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากปัจจัยการลงทุนภาคการก่อสร้างของรัฐบาลในด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ รวมถึงการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย บ้าน คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน ที่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องจากปี 2546 นอกจากนี้ การก้าวสู่การเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชียยังก่อให้เกิดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่พร้อมเป็นแหล่งการลงทุนจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว

นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า "งาน CONBEX 2004 เป็นงานที่รวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้างครบวงจร โดยจะจัดแสดงเทคโนโลยีและอุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง ตกแต่ง และวิศวกรรมอย่างเต็มรูปแบบ และยังเป็นการขยายโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ตลอดจนเป็นเวทีเจรจาธุรกิจ และแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในกลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสู่ระดับสากล

"ภายในงาน CONBEX 2004 มีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 200 ราย อาทิ ทีพีไอ กรุ๊ป เครือซิเมนต์ไทย กรุงเทพผลิตเหล็ก เหล็กบูรพาอุตสาหกรรม นิปปอน สตีล ฯลฯ พร้อมงานสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าฟังสัมมนาวิชาการกว่า 1,500 คนและเป็นที่คาดหมายว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 30,000 คน นอกจากนี้จุดเด่นของงานจะเป็นการแสดงบ้านโครงสร้างเหล็กจากบริษัทข้ามชาติ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ สถาปัตยกรรมในสวนเหล็กกล้า การสร้างบ้านบนโครงสร้างเหล็กแบบผสมซึ่งเป็นการผสมผสานเทคนิคการก่อสร้างทั้งโครงสร้างเหล็กที่สามารถก่อสร้างร่วมกับงานปูนและอิฐมวลเบา เป็นต้น ทั้งนี้กระทรวงฯ มีนโยบายต่อเนื่องในการกำหนดให้งาน CONBEX เป็นงานประจำปี และมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางงานก่อสร้างในเอเชียต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ลัคคณา ขวัญงาม บริษัท ไมนด์ ทัช จำกัด

โทร 0-2689-2334-5 หรือ 01-822-2363

โทรสาร 0-2689-2338--จบ--

-รก-