สตาร์คอม แอนด์ มีเดียเวสท์ กรุ๊ป เตรียมรุกธุรกิจมีเดียเอเยนซี่ในไทยเต็มรูปแบบ

09 Aug 2004

กรุงเทพฯ--9 ส.ค.--ลีโอ แอคทิเวชั่น

สตาร์คอม แอนด์ มีเดียเวสต์ อินโดไชน่า หรือ กลุ่มเอสเอ็มจี สรุปภาพรวมครึ่งปีแรกโนตามเป้า 15 เปอร์เซ็นต์ พร้อมประกาศใช้กลยุทธ์เชิงรุกขยายธุรกิจมีเดีย เอเยนซี่ในประเทศไทย ตั้งหน่วยงานใหม่ CCU เสริมงานด้านกิจกรรมการตลาด และงาน Below-the-Line เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการด้านการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค ชี้ธุรกิจมีเดีย เอเยนซี่ในประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเติบโตขั้นที่สอง

นายไตรลุจน์ นวะมะรัตน กรรมการผู้จัดการสตาร์คอม แอนด์ มีเดีย เวสต์ อินโดไชน่า หรือ กลุ่มเอสเอ็มจี ซึ่งเป็นเครือข่ายให้บริการด้านธุรกิจมีเดีย เอเยนซี่ชั้นนำของโลก ได้เปิดเผยถึงผลการดำเนินธุรกิจในรอบครึ่งปีแรกของปี 2547 ว่ามีอัตราการเติบโต 15 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับหกเดือนแรกของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะยังคงรักษาอัตราการเติบโตดังกล่าวจนถึงสิ้นปีนี้ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังยังมีความผันผวนจากปัจจัยด้านราคาน้ำมัน การเปลี่ยนแปลงในธุรกิจสื่อโฆษณา รวมทั้งการแข่งขันของธุรกิจมีเดีย เอเยนซี่ที่มีการแข่งขันกันมากขึ้น กลุ่มจึงวางนโยบายการบริหารธุรกิจเชิงรุก เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

"ต่อไปนี้ เอสเอ็มจี ได้กำหนดนโยบายการบริหารธุรกิจเชิงรุกสู่ธุรกิจมีเดีย เอเยนซี่ในประเทศไทย โดยวางเป้าหมายที่การขยายธุรกิจให้สามารถบริการลูกค้าได้ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งในกลุ่มลูกค้าที่เป็นธุรกิจข้ามชาติ กลุ่มลูกค้าระดับภูมิภาค และกลุ่มลูกค้าในประเทศ โดยเราพร้อมที่จะนำรูปแบบการวางแผน และบริการใหม่ๆ ทางด้านการวางแผนสื่อโฆษณาจากเครือข่าย เอสเอ็มจี ทั่วโลกมาให้บริการแก่ลูกค้าในประเทศไทยทุกระดับ แนวนโยบายเชิงรุกนี้จะช่วยให้เอสเอ็มจีสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้"

นายไตรลุจน์กล่าวเพิ่มเติมว่าในรอบระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมา นับจากการแนะนำธุรกิจมีเดีย เอเยนซี่เข้าสู่ประเทศไทย นอกจากธุรกิจแขนงนี้จะเติบโตอย่างรวดเร็ว ยังได้ส่งผลให้การวางแผนสื่อโฆษณาสามารถพัฒนาช่องทางใหม่ๆ ในการเข้าถึงผู้บริโภค (Consumer Contact Point) ได้หลากหลายมากขึ้น ในขณะเดียวกันพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้บริโภคคนไทยได้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การวางแผนสื่อโดยมีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างไม่ยัดเยียดอีกต่อไป เราจึงสามารถบริหารงานโฆษณาของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้เงินได้อย่างคุ้มค่า

"นอกจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจแล้ว ในรอบสี่ห้าปีนี้ธุรกิจสื่อโฆษณาได้แนะนำเทคโนโลยี และรูปแบบของสื่อโฆษณาใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด มีผลทำให้ตลาดของมีเดีย เอเยนซี่เติบโตอย่างต่อเนื่อง"

นายไตรลุจน์ยังชี้แจงด้วยว่าแนวโน้มของมีเดีย เอเยนซี่ในประเทศไทย กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ช่วงที่สองของการทำธุรกิจ โดยเมื่อพิจารณาจากทิศทางของตลาดแล้ว พบว่าต่อไปนี้การเติบโตของมีเดีย เอเยนซี่ในประเทศไทยจะมาจากสองแนวทางสำคัญ กล่าวคือแนวทางแรกเป็นการเติบโตที่อยู่บนธุรกิจสื่อโฆษณาในแบบดั้งเดิม เช่น โฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และสื่ออื่นๆ ซึ่งในแนวทางแรกนี้การแข่งขันและเติบโตของสื่อต่างๆ รวมทั้งการแนะนำสื่อใหม่ๆ เข้าสู่ธุรกิจโฆษณาจะยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการเร่งให้ตลาดเติบโต สำหรับในแนวทางที่สองนั้นมีเดีย เอเยนซี่ จะเติบโตโดยขยายบริการเข้าสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสื่อโฆษณาดั้งเดิม

"หัวใจสำคัญของการวางแผนมีเดีย คือ การวางแผนในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่สภาพธุรกิจเปลี่ยนไป พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายไม่ได้จำกัดแค่การดำเนินผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุหรือสื่อพื้นฐานอีกต่อไป เรายังมีความสามารถในการเข้าถึงผู้บริโภคผ่านกิจกรรมการตลาด (Marketing event) หรือการประชาสัมพันธ์รูปแบบอื่นๆ ได้อีกด้วย ซึ่งเป็นวิธีการวางแผนที่ต่อยอดจากการวางแผนสื่อโฆษณาแบบดั้งเดิม และต่อไปนี้เราจะพบว่ามีเดีย เอเยนซี่จะเพิ่มน้ำหนักการให้บริการในส่วนนี้มากขึ้น เนื่องจากว่าเป็นส่วนที่ตลาดยังเปิดกว้างอยู่อีกมาก"

ในส่วนของสตาร์คอมนั้น นายไตรลุจน์เปิดเผยว่าได้จัดตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้น ชื่อ CCU (Consumer Contact Unit) ให้บริการด้านกิจกรรมการตลาด และงาน Below-the-Line ต่างๆ เนื่องจากลูกค้าที่สตาร์คอมรับผิดชอบวางแผนงานสื่อโฆษณาให้มีความต้องการบริการในส่วนนี้เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันสื่อโฆษณาต่างๆ ได้เสนอกิจกรรมพิเศษในการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น โดย CCU จะรับผิดชอบการบริหารแผนงานสื่อและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

"ช่วงนี้นับว่าเป็นจังหวะที่ดี กลุ่มเอสเอ็มจี จะเข้ามาขยายธุรกิจในประเทศไทย เรามีประสบการณ์ในประเทศไทย และมีบุคลากรที่มีความสามารถ รวมทั้งเครือข่ายระดับโลกพร้อมให้การสนับสนุน เรามีความพร้อมที่จะเติบโต เป้าหมายสำคัญคือการดำเนินธุรกิจเชิงรุก และมีอัตราการเติบโตในระดับที่สอดคล้องกับอัตราการเติบโตของตลาดโดยรวม ทั้งในส่วนของการเติบโตในแนวทางการให้บริการแบบแนวทางแรก รวมทั้งการเตรียมตัวในการรุกเข้าสู่การให้บริการในแนวทางที่สอง และเราเชื่อมั่นว่าจะสามารถประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี" นายไตรลุจน์กล่าวในที่สุด

สตาร์คอม แอนด์ มีเดียเวสท์ หรือกลุ่มเอสเอ็มจี เป็นมีเดีย เอเยนซี่ที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจของสตาร์คอม และมีเดียเวสท์ ในปัจจุบันเอสเอ็มจีนับเป็นธุรกิจในเครือข่ายของกลุ่มพับลิซิส ซึ่งเป็นเครือข่ายธุรกิจโฆษณาที่ใหญ่เป็นอันดับสามของธุรกิจโฆษณาทั่วโลก และนับเป็นมีเดีย เอเยนซี่ ลำดับต้นๆ ที่เปิดให้บริการในประเทศไทย ปัจจุบันสตาร์คอมให้บริการด้านสื่อโฆษณา ทั้งกับลูกค้าของลีโอ เบอร์เนทท์ รวมทั้งให้บริการกับลูกค้าทั่วไปด้วยเช่นกัน นับเป็นมีเดีย เอเยนซี่ที่มีขนาดใหญ่ในระดับหนึ่งในห้าของมีเดีย เอเยนซี่ชั้นนำในประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

จันทร์จิรา พงศ์ไพสิทธิ์

ลีโอ แอคทิเวชั่น

โทร. 0-2654-5711--จบ--

--อินโฟเควสท์ (กภ)--