กองทัพเรือจัดพิธีพระราชทานกระบี่แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหาร

07 Sep 2005

กรุงเทพฯ--7 ก.ย.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๔๗ จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรืออากาศ เข้าเฝ้า ทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อรับพระราชทานกระบี่ ณ อาคารอเนกประสงค์ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๘

(ที่มา : ข่าว กพ.ทร. ที่ ๐๒/๐๙/๔๘ มวว.๐๑๑๓๓๐ ก.ย.๔๘ โทร.๕๕๑๐๖)--จบ--