กองทัพเรือ และกองทัพเรืออินเดีย ทำการลาดตระเวนร่วม ครั้งที่ ๓

08 Nov 2006

กรุงเทพฯ--8 พ.ย.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

กองทัพเรือ จัดให้มีการลาดตระเวนร่วม ระหว่าง กองทัพเรือไทย - กองทัพเรืออินเดีย ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ ถึง วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โดยฝ่ายไทย ทัพเรือภาคที่ ๓ ได้จัด เรือหลวงคำรณสินธุ และเครื่องบินลาดตระเวน แบบที่ ๑ (DO - ๒๒๘) จำนวน ๑ เครื่อง และฝ่ายอินเดีย จัดเรือ INS NATTI MALV และเครื่องบิน Dornier (DO - ๒๒๘) จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมทั้งจัดให้มีการบรรยายสรุปหลังการปฏิบัติฯ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ คณะทำงานร่วมไทย - อินเดีย ว่าด้วยการจัดระเบียบทางทะเลได้มีการประชุมหารือร่วมกันเพื่อจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการ ลาดตระเวนร่วมและการจัดตั้งโครงข่ายการติดต่อสื่อสารรวมทั้งจัดทำระเบียบปฏิบัติประจำในการลาดตระเวนร่วม ซึ่งได้มีการลงนามร่วมกัน เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๔๖ โดยมีสาระสำคัญคือ จัดให้มีการ ลาดตระเวนร่วมทางทะเล โดยกองทัพเรือทั้งสองประเทศ และการจัดตั้งโครงข่าย การติดต่อสื่อสาร ระหว่าง กองทัพเรือทั้งสองประเทศ ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในทะเล โดยเฉพาะการทำประมงรุกล้ำน่านน้ำ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลในกรณีเกิดพายุในทะเลอันดามัน การอนุรักษ์ และรักษาสภาพแวดล้อม ทางทะเล และการแลกเปลี่ยนข่าวสารในการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทางทะเล เช่น การปราบปรามยาเสพติด และโจรสลัด เป็นต้น และได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ โดยมี ผู้บัญชาการทหารเรือ และ ผู้บัญชาการทหารเรืออินเดีย ลงนามเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit