สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ ร่วมสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ

17 Aug 2007

กรุงเทพฯ--17 ส.ค.--พิตอน คอมมิวนิเคชั่น

สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ (CIDI) ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิหลวงพ่อวิริยัน สิรินโต เป็นสถาบันการออกแบบของคนไทยที่ทำหน้าที่บ่มเพาะ และผลิตบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านFashion Design และ Interior Design ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยอีกที่หนึ่ง โดยคณาจารย์จากประเทศยุโรป ภายใต้หลักสูตรจากประเทศอิตาลี เพื่อเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำ และความพร้อมในการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์ มัณฑนากร และแฟชั่นดีไซน์เนอร์ รวมทั้งทิศทางและแนวโน้มวงการออกแบบแฟชั่นไทยในปัจจุบัน ตลอดจนกลยุทธ์ออกแบบแฟชั่นอย่างไรให้เติบโตได้ในตลาดโลก และร่วมรับฟังประสบการณ์จริงจากลูกศิษย์ฯ ที่ประสบความสำเร็จจากการทำงานในแวดวงแฟชั่น

ดังนั้น ทางสถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมสัมภาษณ์ผู้บริหารกลุ่มย่อย (Group Interview) เพื่อรับทราบวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ ในการปลุกกระแสตลาด และทิศทางหลักสูตร ตลอดจนความพร้อมของสถาบันฯในการผลิตบุคลากรที่มีความสามารถเข้าสู่วงการแฟชั่นไทย โดย ดร. สาคร สุขศรีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันออกแบบนนาชาติชนาพัฒน์ พร้อมร่วมเยี่ยมชมสถาบันการออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ ในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2550 เวลา 14.00-15.30 น. ณ สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ (CIDI) ตั้งอยู่บริเวณวัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

คุณจิตต์สิริ (เอ๋) 081-441-1510, ธิราพร (แคท) 085-916-1696 ทิพย์สุคนธ์ (ขวัญ) 081-635-5205