ภาพข่าว: ทอ. สานฝันเยาวชนชายแดนใต้

30 Aug 2007

กรุงเทพฯ--30 ส.ค.--ทอ.

พลอากาศตรียุทธพร ภู่ไพบูลย์ เสนาธิการ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ กองทัพอากาศ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ทอ. สานฝันการศึกษาเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อช่วยลดปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่เยาวชนที่มาจากทางภาคใต้จำนวน 30 คน เยาวชนจากกรุงเทพฯจำนวน 30 คน สำหรับโครงการนี้ได้นำแนวในการปฏิบัติมาจากยุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” คือมุ่งสร้างความเข้าใจและเพื่อให้เกิดความสงบสุขภายในประเทศ

ตัวแทนด้านประชาสัมพันธ์

คุณจารุวัลย์ นวาวัตน์ (หงส์) 081-910-2055

คุณดวงใจ แซ่แต้ (แน้ต) 081-553-9494

คุณศศิกานต์ ตั้งวงศ์ตระกูล (นุ่น) 081-668-4777

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net