สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ จัดงานแถลงข่าวสัมมนา “ทิศทางเศรษฐกิจไทย 2551:ความหวังจากการเลือกตั้ง”

25 Oct 2007

กรุงเทพฯ--25 ต.ค.--สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

ด้วยสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์กำหนดจัดงานสัมมนาประจำปี 2550 ขึ้น ในหัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจไทย 2551: ความหวังจากการเลือกตั้ง” ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่รวมการวิเคราะห์อนาคตเศรษฐกิจไทย ผูกโยงกับการเมืองหลังเลือกตั้งได้อย่างดีที่สุด โดยผ่านวิสัยทัศน์ของ นักธุรกิจ นักวิชาการ และนักการเมืองชั้นนำที่จะมาร่วมกำหนดวาระสำคัญของประเทศ ใน 3 ประเด็น คือ ประเด็นแรก การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค และระบบการเงิน ประเด็นที่สองการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของเศรษฐกิจไทย และ ประเด็นสุดท้ายการแก้ปัญหาความยากจน และปัญหาการกระจายรายได้ ซึ่งได้รับเกียรติจากบุคคลชั้นนำในแต่ละวงการ อาทิเช่น ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ, รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร, ดร.ปราณี ทินกร, คุณสันติ วิลาสศักดานนท์ , คุณประพัฒน์ โพธิวรคุณ, คุณธนิต โสรัตน์, คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ และนักวิชาการอีกหลายท่าน พร้อมทั้งขุนพลเศรษฐกิจของพรรคการเมืองต่าง ๆ มาร่วมเสวนาในครั้งนี้

โอกาสนี้ รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร นายกสมาคมฯ ดร.อภิชัย บุญธีรวร เลขาธิการสมาคมฯ ร และศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร คณบดีเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยแกนนำพรรคการเมืองและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ จากพรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทย พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา พรรคพลังประชาชน พรรคประชาราช ร่วมจัดงานแถลงข่าวขึ้น เพื่อให้งานสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทย 2551:ความหวังจากการเลือกตั้ง” ได้เผยแพร่ข้อมูลการจัดงานสัมมนาสู่นักธุรกิจ ประชาชนทั่วไป

วัน จันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2550

เวลา 14.00 – 16.00 น.

สถานที่ ห้องควีนส์ปาร์ค 3 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค (สถานีรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงษ์)

ติดต่อประสานงานประชาสัมพันธ์

คุณชัยรัตน์ เกียรติวรคุณ โทร. 089-495-6555

คุณฑิตยา นาคทอง โทร 086-310-7287

คุณทิตยา เชื่อมสุวรรณ โทร 085-150-7790