คต. แถลงข่าว เรื่อง การประมูลข้าว

26 Sep 2007

กรุงเทพฯ--26 ก.ย.--กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมการค้าต่างประเทศ

คต.ขอเชิญทำข่าว

วันพุธที่ 26 กันยายน 2550 เวลา 14.00 น.

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

แถลงข่าว เรื่อง

ณ ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ สนามบินน้ำ จ. นนทบุรี

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมการค้าต่างประเทศ โทร. 0 2547 4721