จังหวัดขอนแก่น และ ปตท. ร่วมจัดงานแถลงข่าว “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 6”

15 Sep 2008

กรุงเทพฯ--15 ก.ย.--ปตท .

ตามที่ จังหวัดขอนแก่น และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดงานแถลงข่าว “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 6” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหันมาให้ความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงและมีสุขภาพที่ดี อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวใน จ.ขอนแก่น โดยกำหนดจัดพิธีแถลงข่าว ในวันพุธที่ 17 กันยายน 2551 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. ถ.วิภาวดีรังสิต (กำหนดการแนบ) โดยมี นายเจตน์ ธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะประธานการแถลงข่าว และ นายชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว นั้น (ตามกำหนดการ)

กำหนดการพิธีแถลงข่าว

13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียน และการแสดงบนเวที

13.30 - 13.50 น. การแสดงชุด “ ชาวขอนแก่นเตรียมทัพ รับขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 6”

14.00 - 14.15 น. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะประธานการแถลงข่าว กล่าวต้อนรับสื่อ มวลชนพร้อมแถลงวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของการแข่งขัน

14.15 น. นายเจตน์ ธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น แถลงข่าวความพร้อมของจังหวัด ขอนแก่น

14.30 น. รศ. ดร. สุมนต์ สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น แถลงข่าวความพร้อมของ มหาวิทยาลัย

14.45 น. นายชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ แถลงข่าว ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก

15.00 – 15.15 น. ตอบคำถามสื่อมวลชน – ผู้สนใจ

15.15 น. เสร็จพิธีแถลงข่าว

หมายเหตุ บริการเครื่องดื่มและอาหารว่างตั้งแต่ 13.00 น.

นางโกสุม เมฆมงคลชัย

ผู้จัดการส่วนสื่อสารธุรกิจน้ำมัน

ส่วนสื่อสารธุรกิจน้ำมัน ฝ่ายสื่อสารองค์กร ปตท.

โทรศัพท์ 0-2537-2571

โทรสาร 0-2537-2572