ภาพข่าว: ปตท.สนับสนุนขอนแก่นมาราธอนนานาชาติครั้งที่ 7

12 Jan 2010

กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--ปตท .

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอนก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 7 รับมอบเงินสนับสนุนการแข่งขันจาก นางพุทธชาด มุกดาประกร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) โดย ปตท.ได้ให้การสนับสนุนการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมวงการกีฬาของไทยให้มุ่งสู่มาตรฐานโลก อีกทั้ง เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดจนเป็นการรณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลสิ่งเสพติดอีกด้วย

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net