กทม. พร้อมรับเยาวชนชายแดนใต้สู่การเรียนรู้ชีวิตสังคมเมือง

16 Oct 2009

กรุงเทพฯ--16 ต.ค.--กองประชาสัมพันธ์ กทม.

นายจำเริญ ศิริพงศ์ติกานนท์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. เปิดเผยว่า ตามที่คณะเยาวชนในโครงการ“สานใจไทย สู่ใจใต้” โดยการสนับสนุนของมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ รุ่น ที่ 13 ได้เดินทางมาเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ในสังคมเมือง ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่นับถือศาสนาอิสลามในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง รวม 9 จังหวัด เป็นระยะเวลา 12 วัน 11 คืน เพื่อเรียนรู้การดำเนินชีวิต และการปรับตัวในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้สามารถเชื่อมความสัมพันธ์เป็นเครือข่ายครอบครัวนำไปสู่ความสมานฉันท์ในครอบครัว พัฒนาแนวคิดเยาวชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้นำที่ดีของชุมชนในอนาคตต่อไป กรุงเทพมหานครจึงได้คัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์จำนวน 32 ครอบครัวเพื่อให้ความดูแลเยาวชนครอบครัวละ 2 คน และกำหนดจัดพิธีต้อนรับคณะเยาวชน ในวันที่ 21 ต.ค. 52 เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย เขตสวนหลวง โดยมี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน