ภาพข่าว: กรมธุรกิจพลังงาน เข้าร่วมงานวันจักรี

09 Apr 2010

กรุงเทพฯ--9 เม.ย.--กรมธุรกิจพลังงาน

นายพีระพล สาครินทร์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ส่งตัวแทนข้าราชการเข้าร่วมงานวันจักรี ซึ่งวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช ได้เสด็จดำรงอาณาจักรสยามเป็นวันแรกนับตั้งแต่ ปี พ.ศ.2462 เป็นต้นมาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ณ สะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2553

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-5138943-7 ต่อ 1140 กรมธุรกิจพลังงาน

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net