กทม. เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์ลานพระปฐมบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ 1 แล้วเสร็จก่อนวันจักรี

19 Mar 2010

กรุงเทพฯ--19 มี.ค.--กองประชาสัมพันธ์ กทม.

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานพระปฐมบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่1 โดยมีนายจุมพล สำเภาพล ผู้อำนวยการสำนักการโยธา พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักผังเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ บริเวณลานพระปฐมบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่1 เขตพระนคร

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 2470 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7 โดยรัฐบาลได้มีมติสร้างพระปฐมบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่1 และสะพานพุทธยอดฟ้าเชื่อมทั้งสองฝั่ง เพื่อเฉลิมพระนครอายุ 150 ปี การก่อสร้างเสร็จลงด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และความร่วมมือร่วมใจของรัฐบาลและประชาชน โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2475 ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 ได้มีการบำรุงรักษาพระบรมราชานุสาวรีย์ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยได้เสริมฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ และฉากหลังให้สูงเด่นแลเห็นแต่ไกล จากนั้นปี พ.ศ. 2525 กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการปรับปรุงเพื่อฉลองกรุงเทพมหานครครบรอบ 200 ปี

สำหรับในปี พ.ศ.2553 นี้ กรุงเทพมหานครครบรอบ 228 ปี และเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานครจึงได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานพระปฐมบรมราชานุสรณ์ เพื่อความสง่างามแก่พระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้ โดยสำนักการโยธา สำนักผังเมือง กรมทางหลวงชนบท และกรมศิลปากร ได้ร่วมกันปรับปรุงให้คงความเป็นเอกลักษณ์เดิม เพื่อให้เกิดความสง่างามสมพระเกียรติในพระองค์

ส่วนการปรับปรุงบริเวณลานพระปฐมบรมราชานุสรณ์ และภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ประมาณ 10,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยงานปรับปรุงพื้นผิวบริเวณแท่นพระรูปฯ โดยให้คงรูปแบบและสีเดิมตามที่กรมศิลปากรกำหนด ลานพื้นทางเดิน ทางลาด งานกระถางต้นไม้ งานปลูกต้นไม้ งานระบบน้ำหยด เพื่อลดภาระในการดูแลรักษาต้นไม้ งานระบบไฟฟ้าส่องสว่างแบบต่างๆ เช่น การใช้หลอดไฟโซเดียมความดันสูงส่องเข้าแท่นพระรูปฯ เพื่อเพิ่มจุดเด่นให้กับองค์พระรูปฯ การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างที่พื้น เพื่อส่องไปที่ต้นไม้ การติดตั้งเสาไฟฟ้าดวงโคมส่องลงพื้น งานระบบน้ำพุควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถปรับรูปแบบความสูงต่ำ หรือจังหวะการพ่นน้ำได้ตามการควบคุมหลายรูปแบบ และมีหลอดไฟ LED ที่ปรับสีต่างๆ ได้ เพื่อเพิ่มความสวยงามในยามค่ำคืน โดยกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดงานพระราชพิธีวันจักรี

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่บริเวณลานพระปฐมบรมราชานุสรณ์ เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีปัญหาด้านกายภาพที่เสื่อมโทรมและชำรุดเสียหายไปตามกาลเวลา สวนหย่อมโดยรอบขาดการบำรุงรักษา อีกทั้งความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณลานพระปฐมบรมราชานุสรณ์ โดยกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ การจัดสวนหย่อม ตลอดจนน้ำพุซึ่งมีหลอดไฟสีต่างๆปรับสีได้ ซึ่งดูสวยงามมากในยามค่ำคืน โดยกรุงเทพมหานครจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันจักรี 6 เม.ย. 53 เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดงานพระราชพิธี รวมทั้งเป็นพื้นที่ให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเดินเล่นในยามเย็นอีกด้วย