ก.ส.ล.ตั้งเป้าพัฒนาสถาบันฝึกอบรม พร้อมหลักสูตรเสริมความแข็งแกร่งด้านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า

11 Aug 2010

กรุงเทพฯ--11 ส.ค.--ก.ส.ล.

นายวันชัย ผโลทัยถเกิง เลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ก.ส.ล.) เปิดเผยว่า ก.ส.ล. จะจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมให้ความรู้ด้านธุรกิจการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการ พร้อมคาดหวังให้เป็นสถาบันฝึกอบรมชั้นนำด้านธุรกิจการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าระดับประเทศ

สถาบันฝึกอบรมดังกล่าว ตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่สนใจซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า สามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าก่อนเข้าไปทำธุรกิจ เพราะนับวันปริมาณการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าใน AFET จะยิ่งมีผู้สนใจเพิ่มมากขึ้น ทั้งผู้ที่อยู่ในภาคเกษตรที่ต้องการเข้าไปซื้อขายเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเข้าไปซื้อขายเพื่อแสวงหากำไร

“ที่ผ่านมา ก.ส.ล. มีการจัดอบรม และทดสอบความรู้แก่บุคลากรในธุรกิจการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน หรือ ทีเอสไอ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดการอบรม และทดสอบความรู้ให้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพราะ ก.ส.ล. มีบุคลากรไม่เพียงพอ และมีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการมากในช่วงจัดตั้ง และเปิดการซื้อขายใน AFET ระยะแรก แต่ปัจจุบัน ก.ส.ล. มีความพร้อมแล้วทุกด้านในการดำเนินการ จึงจะจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมขึ้นเพื่อดำเนินการเองต่อไป” นายวันชัยกล่าวทิ้งท้าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 685 3250:610 ทัชชญา มุสิกไชย