โรงเรียนนายเรือ เตรียมเปิดสนามฝึกยุทธกีฬา บีบีกัน ต้นเดือนสิงหาคมนี้

22 Jul 2010

กรุงเทพฯ--22 ก.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

โรงเรียนนายเรือ จัดสร้างสนามฝึกยุทธกีฬา บีบีกัน โรงเรียนนายเรือ เพื่อเป็นสถานที่สำหรับนักเรียนนายเรือและข้าราชการ รวมทั้งบุคคลพลเรือน ฝึกหัดและแข่งขันการยิงปืนทางยุทธวิธีด้วยสิ่งเทียมอาวุธปืน (บีบีกัน) อันจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ด้านการใช้อาวุธ และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ปัจจุบันการจัดสร้างสนามฝึกยุทธกีฬา ฯใกล้แล้วเสร็จ กำหนดเปิดให้ใช้สนามอย่างเป็นทางการในต้นเดือนสิงหาคมนี้ (ที่มา : รร.นร.)

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๓,๐-๒๔๖๕-๓๐๑๘, ๐ ๒๔๗๕ ๕๑๘๔ แฟกซ์ ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๒ ,๐-๒๔๖๖-๑๘๑๑