โรงเรียนมัธยมปลายจากประเทศญี่ปุ่น กำลังเปิดรับสมัคร สอบตรงคัดเลือกนักเรียนไทย

03 Nov 2010

กรุงเทพฯ--3 พ.ย.--ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

โรงเรียนมัธยมปลายจากประเทศญี่ปุ่น กำลังเปิดรับสมัคร สอบตรงคัดเลือกนักเรียนไทยเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ประเทศญี่ปุ่น ภาคเรียนเดือนเมษายน 2011

MEITOKU GIJUKU SENIOR HIGH SCHOOL

กำลังเปิดรับสมัครสอบตรงเข้าศึกษาต่อหลักสูตร 1 ปี (ม.6) และ 3 ปี (ม.4 – 6)

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2010

ที่โรงแรม Grand Millennium Sukhumwit ชั้น 5 ถ.อโศก กรุงเทพฯ

ฟรี..ค่าสมัครสอบ!! (ปกติ 2,000 บาท)

ยื่นเอกสารการสมัครที่สำนักงานเจเอ็ดดูเคชั่นภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2010 นี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> http://www.jeducation.com/THAI/seminar/meitoku/oct2010/exam.htm

สามารถรับเอกสารเพิ่มเติม – ชมวีดีโอแนะนำโรงเรียน – ปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้ที่ >>

สถาบันสอนภาษา – ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 23 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ

โทร: 0-2267-7726 E-mail: [email protected] www.jeducation.com