ภาพข่าว: “สงขลานครินทร์” ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาปรัชญา แก่พระพรหมจริยาจารย์

19 Oct 2010

กรุงเทพฯ--19 ต.ค.--มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์

นายชวน หลีกภัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เข้าถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญา แก่พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปัญฺญาวุโธ) เจ้าคณะใหญ่หนใต้ และ เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง ในฐานะที่ทำหน้าที่นักปกครองที่เอาใจใส่ดูแลความเป็นไปของวัดและพุทธศาสนิกชนในภาคใต้เป็นอย่างดียิ่ง ทำหน้าที่บริหารงานด้านศาสนกิจ เป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาในพื้นที่ภาคใต้ จนสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง

เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์โดยบริษัท มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ ในนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ : พิภพ ฆ้องวง (ท๊อป)

โทร. 0-2248-7967-8 ต่อ 118

e-mail address : [email protected] เว็บไซต์ : www.mtmultimedia.com

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net