AQSIQ: แอปเปิ้ลจากจีน ได้รับอนุญาตให้ส่งออกไปยังออสเตรเลีย

20 Dec 2010

กรุงเทพฯ--20 ธ.ค.--สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร ประจำนครปักกิ่ง

AQSIQ ได้รับอนุมัติจากกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของออสเตรเลีย ให้ส่งออกแอปเปิ้ลสดไปยังออสเตรเลียได้ นับเป็นผลสำเร็จในการส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรของจีน ช่วยให้ผลไม้จีนสามารถส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศมากยิ่งขึ้น หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ได้รับอนุญาตให้ส่งออกสาลี่ และองุ่นไปยังนิวซีแลนด์ และส่งออก lucky bamboo ไปยังอาร์เจนติน่า

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีความเข้มงวดในการตรวจสอบกักกันพืชเป็นอย่างมาก และเป็นตลาดระดับบนสำหรับผลไม้ส่งออก โดยหลังจากที่ทาง AQSIQ ประสบความสำเร็จในการเจรจาเพื่อส่งออก แอปเปื้ลไปยังแคนาดาแล้ว ก็ได้เร่งดำเนินการเจรจากับทางการออสเตรเลียในลำดับต่อมา มีการจัดคณะผู้เชี่ยวชาญขึ้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ทำการสำรวจโรคและแมลงศัตรูพืชในแอปเปิ้ล และต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านกักกันพืชจากออสเตรเลีย ที่มาตรวจสอบแหล่งผลิตหลายครั้ง

จนกระทั่งในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทางจีนและออสเตรเลียจึงได้เจรจาร่วมกันในเรื่องของการควบคุมตรวจสอบการจดทะเบียนของสวนแอปเปื้ลและโรงงานคัดบรรจุ การตรวจสอบและควบคุมศัตรูพืช การสร้าง PFA การตรวจสอบก่อนส่งออก และข้อกำหนดในการตรวจสอบกักกันสำหรับการส่งออก เป็นต้น จากนั้นได้มีการลงนามในพิธีสารเรื่องข้อกำหนดในการกักกันพืชสำหรับแอปเปื้ลส่งออกไปยังออสเตรเลีย

จากนั้น คณะผู้เชี่ยวชาญด้านกักกันพืชจากออสเตรเลียได้มาตรวจสอบสถานการณ์ด้านการปฏิบัติตามพิธีสารดังกล่าว และแสดงความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง

สุดท้าย ทางการออสเตรเลียจีงอนุมัติให้แอปเปิ้ลจากทางภาคเหนือของจีน ได้แก่มณฑลเหอเป่ย ซานตง ซานซี และส่านซี เป็นต้น สามารถส่งออกไปยังออสเตรเลียได้ โดยตรง ไม่ต้องผ่านกระบวนการ cold treatment ทำให้สามารถช่วยลดต้นทุนในการส่งออก และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้

ข้อมูลจาก http://www.aqsiq.gov.cn/zjxw/zjxw/zjftpxw/201012/t20101210_172391.htm ๑๐ ธ.ค. ๕๓