นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “การเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ และการปลูกผักไฮโดรโพนิคส์ ” ที่ ม.แม่โจ้

20 Dec 2010

กรุงเทพฯ--20 ธ.ค.--มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โครงการสารสนเทศไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ ม.แม่โจ้ ให้การต้อนรับ ฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดาราวิทยาลัย นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 103 คน และอาจารย์ผู้คุม จำนวน 2 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงา น เรื่องการกำจัดขยะอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือนดิน และการปลูกผักไฮโดรโพนิคส์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โดยมี เจ้าหน้าที่ของโครงการพาศึกษาดูงานและอธิบายถึงขั้นตอนและวิธีการการปฏิบัติ ในการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน

และการปลูกผักไฮโดรโพนิคส์ ซึ่งเป็นการเสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้กับนักเรียน ณ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อเร็ว ๆ นี้

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net