ศูนย์หนังสือจุฬาฯ และ มูลนิธิคึกฤทธิ์๘๐ฯ จัดเสวนา “ร้อยปีคึกฤทธิ์” บุคคลสำคัญของโลก"

07 Sep 2011

กรุงเทพฯ--7 ก.ย.--ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ และ มูลนิธิคึกฤทธิ์๘๐ฯ ขอเชิญทุกท่านฟังการเสวนา“ร้อยปีคึกฤทธิ์” บุคคลสำคัญของโลก"ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐น.สถานที่ สถาบันคึกฤทธิ์ ซ.งามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิคึกฤทธิ์๘๐ฯ จัดเสวนาและแนะนำหนังสือใหม่ชุด “๑๐๐ปี คึกฤทธิ์”ระดมบรรณาธิการสยามรัฐ ยุคคึกฤทธิ์และยุคปัจจุบัน ร่วมกันถกงานคึกฤทธิ์ ระดับโลกที่มีทั้งการศึกษา วัฒนธรรม และสังคมศาสตร์ ร่วมกับนักเขียนนักวิชาการร่วมสมัยหลายวรรณกรรมละคร โขน หนัง และศิลปะร่วมสมัยของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการมูลนิธิคึกฤทธิ์๘๐ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมกับคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิฯ จัดงานเสวนา “ร้อยปีคึกฤทธิ์” รอบใหม่ พร้อมกับการแนะนำสิ่งพิมพ์ใหม่ของมูลนิธิฯซึ่งเป็นหนังสือตีพิมพ์ใหม่สองชุด เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระครบรอบร้อยปีแห่งชาตกาลม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช บุคคลสำคัญของโลกและของประเทศไทย

งานดังกล่าวจะมีการแนะนำ หนังสือ “...คือคึกฤทธิ์” ซึ่งเป็นงานเขียนถึง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ในเชิงเล่าประวัติชีวิตและมองจุดเด่นที่เจ้าของชีวิตทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ เขียนโดย นายสมบัติ ภู่กาญจน์ อดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามรัฐและศิษย์ผู้ใกล้ชิดกับ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์และหนังสือชุด “คึกฤทธิ์พูด” อันเป็นการรวบรวมผลงานการเขียน การพูด การวิจารณ์ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ที่เกี่ยวกับวรรณกรรม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนถึงละคร-โขน-หนัง ซึ่ง รศ.จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเจ้าของตำแหน่งแฟนพันธุ์แท้ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นผู้รวบรวม เรียบเรียง

และพร้อมกันนั้นก็จะมีรายการ เสวนาเรื่อง “คึกฤทธิ์บุคคลสำคัญของโลก” ที่จะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับผลงานด้านการศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์และสื่อสารมวลชน อันเป็นหัวข้อของผลงานที่องค์การยูเนสโกรับรองความสำคัญของผู้ที่ได้รับรางวัลในระดับโลก

สำหรับผู้ที่ร่วมพูดคุยในการเสวนานี้ จะมี

  • คุณสมบัติ ภู่กาญจน์ อดีตบรรณาธิการสยามรัฐยุคที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ยังมีชีวิตอยู่
  • คุณทองแถม นาถจำนง บรรณาธิการสยามรัฐยุคปัจจุบัน
  • รศ.จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา แฟนพันธุ์แท้ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
  • คุณจรูญพร ปรปักษ์ประลัย นักเขียนนักวิจารณ์

ดำเนินรายการโดย

  • ดร.อนุชา ทีรคานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา

งานจะจัดที่ สถาบันคึกฤทธิ์

เลขที่ ๙๙/๙ ซ.งามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันคึกฤทธิ์

โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๖-๕๓๘๕

โทรสาร ๐-๒๒๘๖-๕๓๘๗