ภาพข่าว: สวค. จัดสัมมนาผู้บริหารแลกเปลี่ยนมุมมองหัวข้อ Discovering Order in the Chaotic World”

02 Aug 2011

กรุงเทพฯ--2 ส.ค.--กระทรวงการคลัง

(เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔) สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง ภายใต้มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยส์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ได้จัดงานสัมมนาผู้บริหารในหัวข้อ “Discovering Order in the Chaotic World” โดยมี ศาสตราจารย์ Dipak C. Jain คณบดีสถาบัน INSEAD สหภาพยุโรป (ที่๒ จากซ้าย) ดร. George Abonyi ศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) จากมหาวิทยาลัย Syracuse สหรัฐอเมริกา (ขวาสุด) ดร. คณิศ แสงสุพรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง (ซ้ายสุด) และดร. สถิต ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง (ที่๓ จากซ้าย) เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และการกำหนดตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจโลก ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net