ภาพข่าว: สมศ. จัดประชุมทางวิชาการระดับชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ปรับทิศทาง “ประเมินเพื่อพัฒนา”

14 May 2012

กรุงเทพฯ--14 พ.ค.--ไบเทค

ดร. นลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน การประชุมทางวิชาการระดับชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ “การประกันคุณภาพการศึกษาไทยใต้ร่มพระบารมี” ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เพื่อปรับทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ให้นำผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมเกิดมุมมองเชิงบวกในการสร้างแนวคิด “การประเมินเพื่อพัฒนา” กับสถานศึกษา และมุ่งเป้าหมายสำคัญในด้าน “การพัฒนาคุณภาพของลูกศิษย์” โดยงานจัดขึ้น ณ EH 103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เมื่อเร็วๆ นี้

-กผ-

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net